Održane dve sednice Gradskog veća


23. oktobar 2013. DRUŠTVO – Na 94. sednici Gradskog veća grada Smedereva prihvaćeni su predlozi za davanje saglasnosti na finansijske planove ustanova čiji je osnivač grad Smederevo za 2013. godinu, usaglašeni sa Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2013. godinu i predloženi Skupštini na usvajanje, i to: Narodne biblioteke Smederevo, Istorijskog arhiva u Smederevu, Muzeja u Smederevu, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce” Smederevo, Radničkog univerziteta Smederevo i Ustanove Smederevsko odmaralište na Rtnju Smederevo, uz predložene zaključke.

Potom su razmatrane tačke dnevnog reda iz nadležnosti Gradskog veća, među kojima i Predlog za davanje saglasnosti na program rešavanja viška zaposlenih u Javnom preduzeću televizija Smederevo. Zaključak se odnosi na otpremnine 18 radnika, od ukupno 49 zaposlenih.

Prihvaćeni su predlozi za davanje saglasnosti na odluke direktora Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo, u vezi sa pokretanjem postupaka javnih nabavki: „Pumpa za I visinsku zonu” i „Projekat održivog korišćenja podzemnih voda u selima sa autonomnim vodovodnim sistemom”.

Većnici su prihvatili predloženo Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva i za sprovođenje Javnog konkursa za sufinansiranje programa od javnog interesa crkava i verskih zajednica na teritoriji grada Smedereva u 2013.godini.

Izveštaj o poslovanju i radu Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo za period 01.01.-30.06.2013. godine dobio je saglasnost Gradskog veća. Takođe je prihvaćena Informacija o bruto i neto zaradama radnica higijeničarki i troškovima materijala za čišćenje po ustanovama čiji je osnivač grad Smederevo za mesec decembar 2012. godine i fakturama za mesec januar 2013. godine koji je JP Gradska stambena agencija ispostavila ustanovama, uz predloženi Zaključak.

Zatim su prihvaćene informacije o svim prihodima koje ostvaruju srednje škole na teritoriji grada Smedereva, o privremenom zakupu prostora na Carini povodom vašara u periodu od 03.-04. jula 2013. godine i o realizaciji tačke 3. Zaključka Gradskog veća grada Smedereva broj 320-172-1/2012-07 od 10.01.2013. godine u vezi sa Inicijativom za izradu Generalnog projekta navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Smedereva, uz predložene zaključke.

Prihvaćeni su i predlozi zaključaka o pokretanju inicijative za dopunu Programa gasifikacije široke potrošnje na teritoriji grada Smedereva i za izradu Analize opravdanosti ulaganja u proizvodne kapacitete na zemljištu čiji je vlasnik grad Smederevo, na području Industrijske zone.

Na 95. sednici Gradskog veća grada Smedereva predloženo je Skupštini grada Smedereva da utvrdi Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Vučak. Zaključak Gradskog veća odnosi se i na Odluku o raspisivanju referenduma i obrazovanju Komisije za njegovo sprovođenje.

Skupštini grada Smedereva je predloženo da donese Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju školskih odbora Gimnazije u Smederevu i Osnovne škole Ivo Andrić u Radincu.

Gradsko veće je pozitivno ocenilo Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Smedereva za period januar-jun 2013. godine i saglasilo se sa predloženim merama, zaključcima i zaduženjima.

Članovi Gradskog veća su dali saglasnost na Izmenu i dopunu Finansijskog plana seoskih mesnih zajednica grada Smedereva za 2013. godinu, čiji je predlog urađen na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva za 2013. godinu.

Centru za socijalni rad odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.017.000,00 dinara na ime jednokratne pomoći za kupovinu školskog pribora za 2013/2014. godinu za učenike osnovnih i srednjih škola, iz potpunih porodica i porodica samohranih roditelja, koji su korisnici novčane socijalne pomoći, a na osnovu dostavljenih spiskova od strane Centra za socijalni rad Smederevo. Sredstva se odnose na 242 učenika od I do IV razreda osnovne škole, 199 učenika od V do VIII razreda i 99 učenika koji pohađaju srednju školu.

Javnom preduzeću Televizija Smederevo odobrena su novčana sredstva u bruto iznosu od 2.995.479,79 dinara (sa porezima i doprinosima) za isplatu neisplaćenih zarada i naknada zarada zaposlenima koji predstavljaju višak zaposlenih u ovom preduzeću, a koje su ostvarili do dana prestanka radnog odnosa, tj. za jun, jul, avgust i septembar, zaključno sa 27. septembrom 2013. godine.

Gradsko veće je prihvatilo Izveštaj o štetama na usevima i zasadima prouzrokovanim gradom na dan 17.09.2013. godine na području grada Smedereva. Komisija za procenu šteta od elementarnih nepogoda na poljoprivrednim kulturama na području grada Smedereva obišla je područje zahvaćeno gradom i procenila visinu ukupne štete od pomenutog grada u iznosu od 27.191.200,00 dinara.

Prihvaćen je i predlog za davanje saglasnosti na inicijativu za izmene na području Slobodne zone Smederevo, u smislu pripreme Zahteva Vladi Republike Srbije za davanje saglasnosti na iste, od strane Skupštine Slobodne zone Smederevo d.o.o, kao i predlog da ovlašćeni predstavnik Grada Smedereva u Skupštini Slobodne zone Smederevo d.o.o. podrži pomenutu izmenu.

Izvor: smederevo.org.rs