Naučni skup „Smederevski kraj 1918-1941“


29. septembar 2016. KULTURA – Tokom dva dana (6. i 7. oktobar 2016.) Smederevo će okupiti veliki broj naučnika i istraživača iz domena društveno-istorijskih nauka iz Beograda, Smedereva, Smederevske Palanke i drugih gradova, koji će predstaviti svoja najnovija otkrića u formi naučnih radova na temu Smedereva i smederevskog kraja između dva svetska rata.

Svesni činjenice da su zavičajna istorija i kulturno nasleđe nedovoljno istraženi, a uvidevši i očitu ekspanziju publicističkog i nenaučnog pristupa u njihovom proučavanju, Istorijski arhiv u Smederevu je, u saradnji sa institucionalnim partenerima i pojedincima-stručnjacima iz različitih naučnih oblasti, odlučio da dā svoj doprinos upotpunjavanju znanja o istoriji smederevskog kraja i da i na taj način promoviše visoke standarde u naučno-istraživačkom radu u oblasti društveno-humanističkih nauka.

Ideja je da angažovanjem eminentnih istraživača iz različitih naučnih oblasti rasvetle, protumače i predstave široj javnosti nedovoljno istražen period lokalne istorije između 1918. i 1941. godine. Budući da je ovo razdoblje u smederevskom kraju vreme poletnog oporavka ekonomije, porasta industrijskih kapaciteta, graditeljske aktivnosti, političke angažovanosti građanstva, značajnog napretka na polju kulturnih i prosvetnih delatnosti, naučni odbor, sačinjen od domaćih eminentnih stručnjaka, u sastavu: prof. dr Momčilo Pavlović, INSTITUT ZA SAVREMENU ISTORIJU; prof. dr Aleksandar Kadijević, FILOZOFSKI FAKULTET U BEOGRADU; prof. dr Ljubodrag Dimić, FILOZOFSKI FAKULTET U BEOGRADU; prof. dr Nenad Makuljević, FILOZOFSKI FAKULTET U BEOGRADU i Danijela Milošević, ISTORIJSKI ARHIV U SMEDEREVU, je smatrao da se ovom periodu mora posvetiti veća naučna pažnja i da je istraživanje međuratnih godina od izuzetnog značaja.

Iako je prvobitna zamisao bila okupljanje mladih kolega istraživača sa teritorije Smedereva i okoline čije je polje istraživanja vezano za zavičajno nasleđe, naš arhiv je naišao na podršku uglednih institucija, prvenstveno Instituta za savremenu istoriju, ali i na odziv eminentnih stručnjaka sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Instituta za noviju istoriju Srbije, što je doprinelo da ovaj naučni skup poprimi značajnije razmere od prvobitno zamišljenih.

Istorijski arhiv u Smederevu, kao organizator, ima za cilj da skup preraste u tradicionalnu naučno-istraživačku manifestaciju koja bi se održavala svake druge godine i bila propraćena štampanjem Zbornika radova.