Narodna kuhinja ukinula limit za broj korisnika


27. januar 2016. DRUŠTVO – Izvor: Kurir – Broj korisnika Narodne kuhinje Crvenog krsta u Smederevu više nije ograničen na maksimalnih 1.000, već će se prema potrebama stanovništva formirati spiskovi korisnika, rekao je danas sekretar smederevskog Crvenog krsta Tomislav Živanović.

“Narodna kuhinja je najvažniji socijalni program koji organizuje Crveni krst Smedereva, a u decembru je broj korisnika povećan na 800”, naveo je Živanović i dodao da je glavnina korisnika, njih 600 u Smederevu, a da se još 200 obroka deli u četiri seoske zajednice.

On je dodao da broj zavisi od procene Centra za socijalni rad koji ima uvid u detalje socijalnih prilika korisnika socijalne pomoći i da od promene tih uslova zavisi koliko će neko koristiti usluge Narodne kuhinje.

Trenutno se u Smederevu priprema 800 obroka za ugrožena domaćinstva. Od tog broja 200 se izdvaja za korisnike u Maloj Krsni, Skobalju, Ralji i Osipaonici.

Za rad Narodne kuhinje iz gradskog budžeta izdvojen je 21 milion dinara. Potreba da se pripremaju obroci i za seoska ugrožena domaćinstva postojala je i ranije ali nikada nije bilo dovoljno sredstava, pre svega za prevoz hrane iz Smedereva.

“Niti su korisnici imali novca za prevoz do Smedereva, da podignu obrok, a sam prevoz je uglavnom bio skuplji od obroka, niti je Crveni krst Smedereva imao mogućnost da tim korisnicima obrok dostavi na kućnu adresu”, istakao je Tomislav Živanović.

Prema navodima Živanovića, od sada će korisnici Narodne kuhinje subotom dobijati i paket sa suvom hranom za nedeljni ručak.

“Sigurno smo jedina organizacija Crvenog krsta u Srbiji, koja će sada moći da pruži korisnicima obrok svih sedam dana u nedelji” rekao je Živanović.