Krajem maja skup bivših “udarnika” u Smederevu


Smederevo će 28. maja biti domaćin akcijašima iz nekadašnjih jugoslovenskih republika, a procenjuje se da će se okupiti više od 150 ”udarnika”.

Organizator tog skupa je nedavno osnovano Udruženje akcijaša “Brigade” koje planira saradnju sa akcijašima iz zemlje, ali i iz država nekadašnje SFRJ, izjavio je predsednik Upravnog odbora “Brigada” Miroljub Ilić koji je pozvao nekadašnje i buduće akcijaše da im se pridruže u nameri da, ponovo, “svoju zemlju srcem grade”.

Programom aktivnosti Udruženje predviđa da će ove godine kompletirati spiskove članova akcijaša, okupisti ih i mobilisati u novi sastav brigada. Značajna aktivnost odnosiće se na negovanje tradicija ORA u saradnji sa udruženjima iz Srbije i inostranstva – država bivše Jugoslavije.

Udruženje će najmanje dva puta godišnje organizovati smotre brigada, uz evociranje uspomena iz akcijaških dana. Planira se i organizovanje jedne mobilne brigade, koja bi mogla brzo da se aktivira u vanrednim okolnostima – ugroženosti od poplava, požara i drugim situacijama ekološkog karaktera.

Posebna pažnja biće posvećena mlađim generacijama kao entuzijastima na planu organizacije i realizacije eko kampova ili na drugi način. U planu je i prikupljanje dokumentacije, izveštaja, spiskova, brošura, fotografija za organizovanje izložba i da se kao nesporno svedočanstvo o ORA, materijal predstavi mladima i ostalim građanima. Biće predstavljena monografija ORA “Metalurški kombinat Smederevo”.

Ilić smatra da u ovom gradu ima oko 2.000 nekadašnjih akcijaša, različitih struka i zanimanja, do doktorskih zvanja, “što je značajan potencijal koji može biti pozitivan primer mlađim generacijama”.

Osamdesetih godina prošlog veka u sadašnjem Izbegličkom kampu u Radincu bilo je smešteno akcijaško naselje “Sedam sekretara SKOJ-a”, u kojem je tokom leta bio organizovan život za više desetina brigada iz cele SFRJ u tri mesečne smene. Brigadiri su uglavnom radili u krugu Železare.