Koliko je Smederevaca izabralo lekara?


25. maj 2012. DRUŠTVO – Prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 6,7 miliona građana do sada je izabralo lekara, što je oko 81%.

Uslov za dobijanje knjižice, osim izbora lekara, je i redovna uplata zdravstvenog osiguranja.

Glavni cilj uvođenja izabranog lekara je uvođenje boljeg i efiksnijeg sistema zdravstvene zaštite, kao i da se preventivnim pregledim spreči nastanak težih oboljenja.

Cilj je i da se više od 80% potreba pacijenata zadovolji na nivou primarne zdravstvene zaštite, jer oni uglavnom sada preko primarnog prelaze na skundarni ili tercijalni nivo.

Izvor: Televizija Smederevo