Ju-Es stil – politička priča


13. februar 2012. PRIVREDA – Smederevska železara je od samog početka bila politička a ne ekonomska priča

Možda je o odlasku američke kompanije Ju-Es stil iz smederevske železare već rečeno sve što je imalo da se kaže. Ekonomska kriza u Evropi i konkurencija iz Kine, Indije i Ukrajine učinili su proizvodnju čelika u Smederevu nerentabilnom. Amerikanci su otišli i Vlada Srbije je, da bi sačuvala radna mesta, nevoljno preuzela fabriku znajući da istanjeni srpski budžet dugoročno ne može podneti njene gubitke. I tu se, barem do izbora, ova priča završava.

Ono što je izostalo je politička strana ove priče. Jer smederevska železara je od samog početka bila politička a ne ekonomska priča. Nastala je u vreme kada su republike bivše Jugoslavije žurile da zaokruže svoje privrede ne pitajući ni za cenu ni za ekonomsku logiku. U Srbiji su ceh platile dve, u to vreme najveće banke koje su posrnule pod teretom dugova železare ostavljajući državi da stranim kreditorima otplati njene kredite.

Predrag Simić

Izvor: Politika