I dalje važi zabrana rada splavova na Dunavu


24. februar 2012. DRUŠTVO – Saopštenje sa sednice Gradskog štaba za vanredne situacije, održane 24.02.2012.

Članovi Štaba za vanredne situacije grada Smedereva razmatrali su stanje leda na Dunavu, stanje kanalske mreže i naredbu Štaba o zabrani rada splavova.

Na Dunavu je i dalje ledostaj. Imajući u vidu opasnost od velike količine leda koja stiže iz Beograda, odnosno iz gornjeg toka reke, Lučka kapetanija zatražila je hitno angažovanje ledolomca. Ledolomac je stigao u Smederevo i nastaviće ka Grockoj prema banatskoj strani, rekao je Hranislav Mirković, kapetan Lučke kapetanije u Smederevu. Gradonačelnik Predrag Umičević istakao je da je neophodno otvaranje plovne magistrale kako ne bi bili ugroženi objekti privezani za obalu. Prema informacijama iz Železare Smederevo, počeo je istovar privezanih brodova da bi se, ukoliko dođe do oštećenja plovila, izbeglo dospevanje tovara u reku.

Štab je doneo naredbu da se naloži vlasnicima objekata na vodi da organizuju dvadesetčetvoročasovna dežurstva, prate priveze i preduzmu sve mere bezbednosti kako ne bi bila pričinjena materijalna šteta na njihovim ali i drugim plovilima. Takođe će do daljnjeg biti na snazi zabrana rada splavova na Dunavu, kako život posetilaca ne bi bio doveden u opsanost.

Na sednici je konstatovano da se od 150 kilometara kanalske mreže gotovo trećina ne održava. Zadužene su nadležne inspekcije i službe Direkcije za izgradnju grada kao i Saveti mesnih zajednica da svakodnevno prate stanje na terenu i o tome obaveštavaju Štab kako bi se blagovremeno reagovalo. Za sada su evidentirana tri poplavljena domaćinstva u Landolu i jedno u Lugavčini. Četiri domaćinstva u Malom krivaku prijavila su oštećenja na objektima. Građevinska inspekcija uradiće procenu pričinjene štete nakon čega će biti utvrđene mere sanacije.

Takođe, opasnost predstavljaju seoski potoci kao i zatrpane kanalske mreže, putni jarkovi i propusti. Direkcija je angažovala Preduzeće za puteve Požarevac da tamo gde je to moguće izvrši čišćenje. Biće praćeno stanje seoskih potoka. Rizični su prema dosadašnjim iskustvima Golobočki, Landolski, Dolovo, Binovački i drugi neregulisani vodotokovi. Jedna od predloženih mera takođe je čišćenje reka Ralje i Jezave kako bi bilo omogućeno prihvatanje povećane količine vode nastale otapanjem snega. O stanju na terenu nadležne službe i predsednici Saveta mesnih zajednica informisaće redovno članove Gradskog i Okružnog štaba za vanredne situacije.