Gradsko veće izdvojilo sredstva za pomoć pri zapošljavanju


26. januar 2013. DRUŠTVO – U petak je održana 47.sednica Gradskog veća grada Smedereva, na čijem su se dnevnom redu, pored ostalog, našli predlozi za davanje saglasnosti na planove i programe rada, kao i finansijski planovi za 2013.godinu ustanova i jednog fonda čiji je osnivač Grad Smederevo.

Skupštini grada Smedereva biće upućeni na usvajanje predlozi Centra za kulturu, Narodne biblioteke Smederevo, Istorijskog arhiva, Muzeja, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Centra za socijalni rad, Radničkog univerziteta, Ustanove Smederevsko odmaralište na Rtnju (povučeno), Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Fonda za obrazovanje Smederevo.

Gradsko veće je dalo saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (radnih mesta) Centra za kulturu Smederevo.

Prihvaćen je Predlog plana postupanja sa sporednim životinjskim proizvodima – Sistem za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla u Gradu Smederevu, uz Zaključak da se do sledeće sednice pronađe odgovarajuća lokacija za ove namene.

Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2013.godinu takođe je usvojen na sednici u petak. Plan predstavlja instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u Gradu Smederevu u 2013.godini.

Nacionalnim akcionim planom je predviđeno da lokalna smouprava može do 31.januara, preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, podneti zahtev Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2013.godini.

U skladu sa Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2013.godinu, za realizaciju aktivne politike zapošljavanja, planirana su sredstva u iznosu od 9.000.000 dinara.

Na današnjoj sednici je usvojen i Pravilnik o postupku rešavanja zahteva za naknadu štete koju su načinili psi lutalice, kojim se utvrđuju postupak i način rešavanja zahteva građana.

Izvor: smederevo.org.rs