Centralno grejanje – štedljivo, ali će ga biti


21. mart 2013. DRUŠTVO – Korisne zalihe mazuta koje su na raspolaganju Javnom preduzeću za stambene usluge i toplifikaciju su na prilično niskom nivou, saznajemo od rukovodioca tehničkog sektora ovog preduzeća Vladimira Kulagića.

„Prosečna dnevna potrošnja za mart mesec je između 18 i 23 tone dnevno, što znači da su postojeće rezerve mazuta dovoljne za 3 – 5 dana u zavisnosti od kotlarnice do kotlarnice. Količine koje sada preuzimamo kupujemo od izabranog dobavljača po komercijalnim uslovima.”- kaže Kulagić i dodaje” „Vremenske prilike nam, bez obzira na hladniji talas koji je „protutnjao” prošlog vikenda, idu na ruku i nadamo se da posle vikenda koji je pred nama nailazi period sa visokim dnevnim spoljašnjim temperaturama koje omogućavaju racionalniju potrošnju goriva”.

Zaposleni u JP za stambene usluge i toplifikaciju ulažu vanredne napore uključujući i maksimalne uštede na svim poljima, da održe svoju osnovnu funkciju – proizvodnju i isporuku toplotne energije u skladu sa važećom Odlukom o snabdevanju grada toplotnom energijom.

Na osnovu prosečne potrošnje, do kraja grejne sezone biće potrebno oko 500 tona mazuta.

Izvor: smederevo.org.rs