Brisel na pragu uvođenja antidamping mera smederevskoj železari?


06. jul 2017. PRIVREDA – Izvor: Danas – Evropska komisija namerava da preduzme kaznene mere protiv kineske kompanije Hestil Srbija ali i države Srbije zbog kršenja antidamping mera Evropske unije, saznaje Danas u diplomatskim krugovima vodećih zemalja EU.

Kako tvrde naši sagovornici, Vlada Srbije određenim manevrima zasad uspeva da spreči da do toga dođe, ali ni bliske veze sa Berlinom ne mogu dugoročno kompenzovati kršenje normi EU.

– Postoji osnovana sumnje da Kinezi izbegavaju antidamping mere preko svoje ćerke kompanije u Srbiji. Drugim rečima nadležni u Evropskoj komisiji su uvereni da Hestil svoju kompaniju u Srbiji koristi za “prepakivanje” proizvoda poreklom iz Kine. Menadžment firme Hestil se hvali fantastičnim rezultatima postignutim gotovo preko noći. Međutim, ogroman rast proizvodnje i izvoza njihove čeličane u Smederevu poklapa se sa padom izvoza ih Kine usled evropskih antidamping mera. To u Briselu osnovano izaziva veliku sumnju – navode naši izvori i ukazuje na to da je Danas već pisao, da postoje indicije da Hestil lim iz Kine spaja sa onim proizvedenim u železari u Smederevu nakon čega ga prodaje kao njen proizvod.

– U Srbiji se uporno ponavlja da su Kinezi kupili Železaru Smederevo. To nije tačno. Istina je da je kompanija Hestil kupila veći deo imovine Železare Smederevo. Međutim, srpska firma pod imenom Železara Smederevo d.o.o. u većinskom vlasništvu države Srbije, i dalje postoji, i ima izvesnu imovinu. U strukturama EU postoje informacije da nije sprovedeno adekvatno razgraničenje imovine između kineske kompanije Hestil Srbija i srpske Železara Smederevo d.o.o, odnosno da se kineskoj strani na netransparentan način ustupa imovina koja joj ne pripada. Propisi Evropske unije to najstrože zabranjuju i tretiraju takve stvari kao vid nedopustive državne pomoći – navode naši izvori.

Iako je na sajtu Ministarstvo privrede objavljen ugovor o kupoprodaji imovine Železare Smederevo koji je Vlada Srbije 18. aprila 2016. godine potpisala sa Hestilom, među zapadnim diplomatama u Beogradu postoji uverenje o tajnim aneksima ugovora.

Međutim, nadležni u Ministarstvu privrede Srbije negiraju sve izneto.

– Antidamping mere nisu izrečene Srbiji niti Železari d.o.o, Smederevo ili kompaniji Hestil Srbija. S obzirom na ovu činjenicu, koja je lako proverljiva na sajtu Evropske komisije, nije moguće niti izricanje sankcija Hestil Srbija. Navodno “prepakivanje” proizvoda je insinuacija, s obzirom da se zna da, kako Uprava carina tako i Evropska unija, pažljivo motre na poreklo i količinu uvezene robe – tvrde za Danas u Ministarstvu privrede. Dodaje se i da se “ovakvim tendencioznim i zlonamernim izjavama nanosi ogromna šteta i ugrožavaju radna mesta preko 5.000 zaposlenih radnika u Hestil Srbija, kao i ukupnoj privredi Republike Srbije.

U Ministarstvu privrede negiraju i tajne anekse ugovora o kupoprodaji imovine Železare Smederevo.

– Kupoprodajni ugovor Železare Smederevo je istog dana, posle potpisivanja, objavljen u integralnoj verziji na sajtu Ministarstva privrede. Kako je ceo proces prodaje pratio visoki nivo transparentnosti, tako naglašavamo da ne postoje nikakvi tajni aneksi ugovora sa kineskim investitorom. Na raspolaganju smo da sve nedoumice ili pitanja oko kupoprodajnog ugovora sve zainteresovane strane, dostave Ministarstvu privrede i dobiju tačan i precizan odgovor – kažu u Ministarstvu privrede.

Takođe se negira i da se kineskoj strani na netransparentan način ustupa imovina koja joj ne pripada.

– Sva imovina koja je prodata kineskoj kompanije jasno je i detaljno pobrojana u kupoprodajnom ugovoru a uvidom u Katastar nepokretnosti jasno se može utvrditi vlasništvo. Sumnja u prenos imovine na neodgovarajući način nije primerena čak ni kao pretpostavka, s obzirom da je ceo proces prodaje imovine kineskoj kompaniji sproveden na transparentan način u skladu sa svim propisima i uz punu odgovornost Ministarstva privrede i Republike Srbije – kažu u Ministarstvu privrede.

Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije “Sloga” čija sindikalna podružnica deluje u Železari Smederevo u kojoj je i sam radio dugi niz godina kaže za Danas da ima slična saznanja kao i naši diplomatski izvori.

– Već duže vreme upozoravam da postoji mogućnost da Hestil dodaje lim iz Kine proizvodima Železare Smederevo čiji je vlasnik. To je po zakonima Evropske unije apsolutno nedopustivo. Veoma je indikativno da su za veoma kratko vreme Kinezi postigli tako dobre poslovne rezultate u smederevskoj železari. To je apsolutno nemoguće sem pod uslovom da u proizvode ugrađuju limene komponente iz Kine što predstavlja kršenje antidamping mera Evropske unije – naglašava naš sagovornik.

Prema njegovim rečima Železara Smederevo d.o.o. u vlasništvu Srbije poseduje određenu imovinu odnosno zemljište, luku, gasovod. Korišćenje tih resursa, u slučaju da je tačno da se oni ustupaju Hestilu, u Evropskoj uniji se posmatra kao direktno subvencionisanje odnosno mešanje države u proizvodni proces što je zabranjeno.

– Odgovorno tvrdim da poslovanje Hestila u Srbiji ne bi bilo profitabilno pod uslovom da ta kompanija državi plaća sve dadžbine. Veliko je pitanje koliko za gas, struju i vodu Kinezi zaista plaćaju državi. Uveren sam da ne plaćaju ekonomsku cenu a s obzirom na druge troškove poslovanja teško da bi bili u plusu da je drugačije – tvrdi Veselinović.

Ekonomista Milan R. Kovačević ističe da su kazne za kršenje konkurencije u Evropskoj uniji rigorozne te da će Hestil sigurno da se suoči sa njima u slučaju da Evropska komisija proceni da nisu poštovane antidamping mere.

– Takođe, država Srbija je dužna da kontroliše rad privrednih subjekata na njenoj teritoriji i u slučaju da se oni ogreše o propise EU i ona može da snosi sankcije to jest bude kažnjena – kaže Kovačević.

Kako tvrde naši sagovornici, Vlada Srbije određenim manevrima zasad uspeva da spreči da do toga dođe, ali ni bliske veze sa Berlinom ne mogu dugoročno kompenzovati kršenje normi EU. – Postoji osnovana sumnje da Kinezi izbegavaju antidamping mere preko svoje ćerke kompanije u Srbiji. Drugim rečima nadležni u Evropskoj komisiji su uvereni da Hestil svoju kompaniju u Srbiji koristi za “prepakivanje” proizvoda poreklom iz Kine. Menadžment firme Hestil se hvali fantastičnim rezultatima postignutim gotovo preko noći. Međutim, ogroman rast proizvodnje i izvoza njihove čeličane u Smederevu poklapa se sa padom izvoza ih Kine usled evropskih antidamping mera. To u Briselu osnovano izaziva veliku sumnju – navode naši izvori i ukazuje na to da je Danas već pisao, da postoje indicije da Hestil lim iz Kine spaja sa onim proizvedenim u železari u Smederevu nakon čega ga prodaje kao njen proizvod. – U Srbiji se uporno ponavlja da su Kinezi kupili Železaru Smederevo. To nije tačno. Istina je da je kompanija Hestil kupila veći deo imovine Železare Smederevo. Međutim, srpska firma pod imenom Železara Smederevo d.o.o. u većinskom vlasništvu države Srbije, i dalje postoji, i ima izvesnu imovinu. U strukturama EU postoje informacije da nije sprovedeno adekvatno razgraničenje imovine između kineske kompanije Hestil Srbija i srpske Železara Smederevo d.o.o, odnosno da se kineskoj strani na netransparentan način ustupa imovina koja joj ne pripada. Propisi Evropske unije to najstrože zabranjuju i tretiraju takve stvari kao vid nedopustive državne pomoći – navode naši izvori. Iako je na sajtu Ministarstvo privrede objavljen ugovor o kupoprodaji imovine Železare Smederevo koji je Vlada Srbije 18. aprila 2016. godine potpisala sa Hestilom, među zapadnim diplomatama u Beogradu postoji uverenje o tajnim aneksima ugovora. Međutim, nadležni u Ministarstvu privrede Srbije negiraju sve izneto. – Antidamping mere nisu izrečene Srbiji niti Železari d.o.o, Smederevo ili kompaniji Hestil Srbija. S obzirom na ovu činjenicu, koja je lako proverljiva na sajtu Evropske komisije, nije moguće niti izricanje sankcija Hestil Srbija. Navodno “prepakivanje” proizvoda je insinuacija, s obzirom da se zna da, kako Uprava carina tako i Evropska unija, pažljivo motre na poreklo i količinu uvezene robe – tvrde za Danas u Ministarstvu privrede. Dodaje se i da se “ovakvim tendencioznim i zlonamernim izjavama nanosi ogromna šteta i ugrožavaju radna mesta preko 5.000 zaposlenih radnika u Hestil Srbija, kao i ukupnoj privredi Republike Srbije. U Ministarstvu privrede negiraju i tajne anekse ugovora o kupoprodaji imovine Železare Smederevo. – Kupoprodajni ugovor Železare Smederevo je istog dana, posle potpisivanja, objavljen u integralnoj verziji na sajtu Ministarstva privrede. Kako je ceo proces prodaje pratio visoki nivo transparentnosti, tako naglašavamo da ne postoje nikakvi tajni aneksi ugovora sa kineskim investitorom. Na raspolaganju smo da sve nedoumice ili pitanja oko kupoprodajnog ugovora sve zainteresovane strane, dostave Ministarstvu privrede i dobiju tačan i precizan odgovor – kažu u Ministarstvu privrede. Takođe se negira i da se kineskoj strani na netransparentan način ustupa imovina koja joj ne pripada. – Sva imovina koja je prodata kineskoj kompanije jasno je i detaljno pobrojana u kupoprodajnom ugovoru a uvidom u Katastar nepokretnosti jasno se može utvrditi vlasništvo. Sumnja u prenos imovine na neodgovarajući način nije primerena čak ni kao pretpostavka, s obzirom da je ceo proces prodaje imovine kineskoj kompaniji sproveden na transparentan način u skladu sa svim propisima i uz punu odgovornost Ministarstva privrede i Republike Srbije – kažu u Ministarstvu privrede. Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije “Sloga” čija sindikalna podružnica deluje u Železari Smederevo u kojoj je i sam radio dugi niz godina kaže za Danas da ima slična saznanja kao i naši diplomatski izvori. – Već duže vreme upozoravam da postoji mogućnost da Hestil dodaje lim iz Kine proizvodima Železare Smederevo čiji je vlasnik. To je po zakonima Evropske unije apsolutno nedopustivo. Veoma je indikativno da su za veoma kratko vreme Kinezi postigli tako dobre poslovne rezultate u smederevskoj železari. To je apsolutno nemoguće sem pod uslovom da u proizvode ugrađuju limene komponente iz Kine što predstavlja kršenje antidamping mera Evropske unije – naglašava naš sagovornik. Prema njegovim rečima Železara Smederevo d.o.o. u vlasništvu Srbije poseduje određenu imovinu odnosno zemljište, luku, gasovod. Korišćenje tih resursa, u slučaju da je tačno da se oni ustupaju Hestilu, u Evropskoj uniji se posmatra kao direktno subvencionisanje odnosno mešanje države u proizvodni proces što je zabranjeno. – Odgovorno tvrdim da poslovanje Hestila u Srbiji ne bi bilo profitabilno pod uslovom da ta kompanija državi plaća sve dadžbine. Veliko je pitanje koliko za gas, struju i vodu Kinezi zaista plaćaju državi. Uveren sam da ne plaćaju ekonomsku cenu a s obzirom na druge troškove poslovanja teško da bi bili u plusu da je drugačije – tvrdi Veselinović. Ekonomista Milan R. Kovačević ističe da su kazne za kršenje konkurencije u Evropskoj uniji rigorozne te da će Hestil sigurno da se suoči sa njima u slučaju da Evropska komisija proceni da nisu poštovane antidamping mere. – Takođe, država Srbija je dužna da kontroliše rad privrednih subjekata na njenoj teritoriji i u slučaju da se oni ogreše o propise EU i ona može da snosi sankcije to jest bude kažnjena – kaže Kovačević.