Aleternativne sankcije budućnost


23. decembar 2013. DRUŠTVO – Ministar pravde Nikola Selaković pozvao sudije i tužioce da svojim delovanjem utiču na širu i veću primenu alternativnih vidova sankcija. Alternativne sankcije su budućnost u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, istakao Selaković.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković rekao je da su alternativne sankcije budućnost u sistemu izvršenja krivičnih sankcija.

“Pozivamo sudije i tužioce da svojim delovanjem utiču na širu i veću primenu alternativnih vidova sankcija, ali i oportuniteta krivičnog gonjenja, kao i sporazuma o priznanju krivice,” istakao je Selaković prilikom otvaranja dve nove kancelarije u Požarevcu i Smederevu.

Selaković je dodao da se alternativni vid sankcija može izreći samo za krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva pravde, u Srbiji postoji sedam kancelarija za alterantivne sankcije, a do 2015. bi trebalo da ih bude 25.

“Time će se napraviti velike uštede u budžetu, ali i omogućiti bolja resocijalizacija osuđenih lica,” rekao je Selaković i dodao da su tokom ove godine kancelarije rasteretile budžet Srbije za skoro sedam miliona dinara, dok su društvene zajednice u kojima su alternativne sankcije izvršavane uštedele oko 6,5 miliona dinara.

Prema njegovim rečima, za razliku od Srbije u kojoj samo 520 osoba alternativno izvršava svoju sankciju, u Engleskoj i Švedskoj od ukupnog broja kažnjenih lica, jedna četvrtina je u zatvorima, dok se na tri četvrtine primenjuju alternativne sankcije.

Ivor: RTS