Železari ne treba pomoć Vlade, kaže Kamaraš


30. mart 2015. PRIVREDA – Izvor: Agencija Tanjug – Izvršni direktor menadžerskog tima “HPK inženjering” Peter Kamaraš rekao je da “Železara Smederevo” može da se izdržava sama i dodao da ne očekuje nikakvu pomoć srpske vlade.

Kamaraš je za “Kurir” rekao da je “Železara Smederevo” izvanredna fabrika koja ima sjajnu perspektivu.

“Njen odličan program mora se orijentisati na to u čemu je vrhunska, a to su dva metra široki toplo valjani koturovi. To jeste i to će biti njen ‘core’ biznis. Ima velike prilike da crpi sredstva iz razvojnih fondova EU, a pre svega ima izvanredne ljude. Bio sam iznenađen redom koji u fabrici vlada”, rekao je on.

Na pitanje kako misli da povrati 20 miliona evra svog kapitala koje će, prema najavama uložiti, Kamaraš je rekao da se ne radi o investicijama u tehnologiju i proizvodnju “već o isporuci strateških sirovina, produženju platežnosti i slično”.

On je rekao da je neodložno smanjenje troškova i utvrđivanje standardnih prodajnih cena proizvoda i istakao da je još jedna stvar koja ide u prilog – dugogodišnja lična saradnja članova novog rukovodećeg tima s jedne i snabdevača i kupaca s druge strane.

Na pitanje gde je moguće odmah napraviti uštede, on je rekao da se moraju obezediti konkurentne cena za sve nabavke.

“Ne želimo nikakvu pomoć od države. Želimo da se prema nama odnose kao prema svim kompanijama ove veličine i značaja”, rekao je.

Kamaraš je rekao da za njega nema nikakve sumnje da će “Železara” biti veliki”ponos Srbije”.

“Država koja ne proizvodi čelik utoliko je slabija. Tito je znao zašto otvara ‘Železaru’, a Vlada Srbije zna zašto želi da je sačuva”, rekao je Kamaraš koji je, kako novodi “Kurir”, ugledni slovački privrednik i dugogodišnji saradnik “Železare”, a sada i suvlasnik “HPK inženjeringa”.
Vlada Srbije je 17. marta, na predlog Komisije za odabir najpovoljnijeg predlagača, odlučila da upravljanje smederevskom Železarom poveri holandskoj firmi “HPK inženjering”.