Zbog rekonstrukcije zatvoren Muzej


08. decembar 2014. KULTURA – Obaveštavamo Vas da od 6. decembra 2014. Muzej u Smederevu neće raditi sa posetiocima zbog radova na rekonstrukciji prve sale osnovne izložbene postavke. Muzej će biti zatvoren do završetka radova. Radovi koji se trenutno sprovode deo su četvrte faze projekta Rekonstrukcije stalne postavke Muzeja u Smederevu. Projekat je finansiran od strane Ministarstva kulture Republike Srbije i Grada Smedereva. Tokom realizacije ovog dela projekta planirana je realizacija faze projekta koja se odnosi na rekonstrukciju i adaptaciju prve izložbene sale koja će biti multifunkcionalnog karaktera.

Podsećamo Vas da je nova osnovna izložbena postavka preduslov za sveobuhvatnu transformaciju smederevskog muzeja u važan regionalni kulturni centar koji će biti u skladu sa principima savremene muzeološke prakse. Tek sa finalizacijom poslednje faze ovog projekta mogu se ostvariti postavljeni ciljevi:

· Sveukupna promena imidža i identiteta Muzeja u Smederevu,

· Promena pristupa u shvatanju i interpretaciji nasleđa Smedereva i okoline uz oslobađanje od ideoloških ili naučno prevaziđenih tumačenja prošlosti i nasleđa,

· Potpuno nova osnovna izložbena postavka i ostvarivanje preduslova za kvalitetniji i dinamičniji rad sa publikom,

· Povećanje broja posetilaca (koji prvi put dolaze i onih koji se vraćaju u Muzej),

· Kreiranje ambijenta u kome je Muzej u Smederevu centralno mesto kreiranja identiteta grada.

O završetku radova i ponovnom otvaranju Muzeja u Smederevu za posetioce bićete informisani čim ova faza projekta bude okončana.