Za klimatizaciji zgrade Gradske uprave 100.000 evra


28. februar 2017. DRUŠTVO – Izvor: Danas – Grad Smederevo objavio je poziv za podnošenje ponuda u okviru otvorenog postupka javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na klimatizaciji zgrade Gradske uprave Smederevo, a rok za podnošenje ponuda je 23. mart.

Prošlogodišnja rekonstrukcija zgrade Gradske uprave u Smederevu sa pratećim radovima, pravdana poboljšanjem energetske efikasnosti, košta građane Smedereva 900.000 evra i to kreditnih sredstava (Sl. list grada Smedereva broj 9, od 22.09.2016, strana 49), o čemu je svoje mišljenje izrazio i sam premijer prilikom decembarske posete železari.

Klimatizacija, za koju je planirano oko 12,2 miliona dinara, biće urađena po “srpskom receptu” – naknadno, posle svih davno završenih radova rekonstrukcije fasade, nadziđivanja i ostalog.

Proletos, po otpočinjanju radova na rekonstrukciji zgrade, klima uređaji su demontirani, pa su zaposleni u gradskoj administraciji tokom najvećih letnjih vrućina bili bez ikakvih rashladnih uređaja, prisiljeni da koriste samo stari srpski izum – promaju.

Podsećamo nosioce vlasti da, s obzirom da najveći deo novca stiže u budžet kroz naplatu poreza, obaveza jedinica lokalne samouprave je da njime raspolažu u najboljem interesu zajednice i da građanima predstave tačne i razumljive podatke.

Vlast u Smederevu trebalo bi da razmisli i o Građanskom vodiču kroz budžet (poput Pančeva ili Zrenjanina), koji bi bio namenjen svim građanima koji žele da budu obavešteni o planovima lokalne samouprave za prikupljanje i trošenje novca i, najvažnije od svega, da prate realizaciju postavljenih ciljeva.

Neke opštine, sa mnogo skromnijim sredstvima, predlog budžeta stavljaju na javni uvid ili, još transparentnije, na javnu raspravu (Negotin).

Kako se navodi u pomenutom javnom pozivu, kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena. Otvaranje ponuda će se obaviti, po redosledu njihovog prispeća, 23. marta u 13 časova, a odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od pet dana.

Zainteresovanu izvođači mogu da preuzmu konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice lokalne samouprave  ili sa portala javnih nabavki.