Voda za piće ispravna na tri javne česme


25. maj 2012. DRUŠTVO – Izvor: Beta – Voda sa tri od 24 javne česme u Smederevu bakteriološki i hemijski je ispravna za piće, saopštio je danas Zavod za javno zdravlje Požarevca nakon obavljenih analiza.

Voda je dobra za piće na javnoj česmi Segda u Radincu, Spomen česmami u Osipaonici i u Skobalju, navodi se u saopštenju.

U grupu javnih česama gde je voda mikrobiološki ispravna, ali hemijski ne odgovara, uglavnom zbog povećanih koncentracija amonijaka, povećane elektroprovodljivosti i zbog mirisa, spadaju česma u krugu Bolnice u Smederevu i kod Saborne crkve, i javne česme u selima Ralja, Vodanj, Lugavčina, Saraorci.

Utvrdjeno je i da je voda iz javne česme kod smederevskog Monopola, česme u Ulici Filipa Višnjića i javne česme kod Doma starih mikrobiološki ispravna, ali hemijski ne odgovara najčešće zbog povećanih vrednosti nitrata i promenjenog mirisa.

Mikrobiološki neispravnu vodu imaju kaptirani izvori i arteški bunari sa Ćir Antine česme u Smederevu u kojoj su nadjene koliformne bakterije, neispravne su vode na javnim česmama u selima Landol, Drugovac, Ralja, Kolari i Petrijevo u kojima su nadjene bakterije fekalnog porekla.

Kaptirani izvori i arteški bunari koji imaju fizičko-hemijsku i mikrobiološku neispravnost nalaze se većinom u Smederevu i to su dve česme kod društvene pekare Ishrana, jedna kod Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj”, kao i dve spomen česme u Suvodolu i Vučaku.

Na osnovu ugovora o uzorkovanju i kontroli kvaliteta vode sa javnih česmi i kupališta, Zavod za javno zdravlje Požarevac je 10. i 11.05.2012. godine uzorkovao vodu sa ukupno 24 javne česme i izvršio mikrobiološke i osnovne fizičko-hemijske analize. Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ, br.42/98) voda je ispravna u sledećim objektima:

1. javna česma ”Segda” u Radincu,
2. javna česma ”Spomen” u Osipaonici i
3. javna česma ”Spomen” u Skobalju.

Drugu grupu čine arteški bunari u kojima je voda mikrobiološki ispravna, ali hemijski ne odgovara uglavnom zbog povećanih koncentracija amonijaka koji je za ove objekte normiran na 1,0 mg/l , povećane elektroprovodljivosti MDK 1000μS i promenjenog mirisa:

1. javna česma ”u krugu bolnice” u Smederevu – promenjen miris, povišena pH vrednost i amonijak 1,652 mg/l
2. javna česma ”kod crkve” u Smederevu – promenjen miris, povećana koncentracija amonijaka 1,888 mg/l, povišena pH vrednost
3. javna česma ”Spomen česma ” u Ralji – promenjen miris
4. javna česma ”kod želez. stanice ” u Vodnju – povećana koncentracija amonijaka 1,652 mg/l, promenjen miris
5. javna česma ”Spomen” u Lugavčini – povećana koncentracija amonijaka 1,652 mg/l, promenjen miris;
6. javna česma ”Spomen” u Saraorcima – povećana koncentracija amonijaka 1,416 mg/l i elektroprovodljivost 1222, povišena pH vrednost , utrošak KMnO4 8,34;

Treću grupu čine kaptirani izvori u kojima je voda mikrobiološki ispravna, ali hemijski ne odgovara najčešće zbog povećanih vrednosti nitrata, koji se normiraju na 50 mg/l, elektroprovodljivost MDK 1000 i promenjenog mirisa :

1. javna česma ”Monopol” u Smederevu – promenjen miris, povišena mutnoća (5,07);
2. javna česma ”ulica Filipa Višnjića” u Smederevu – mikrobiološki neispravna, hemijski ne odgovara: promenjen miris, povećana koncentracija amonijaka 1,652 mg/l, povišena pH vrednost;
3. javna česma ”kod staračkog doma” u Smederevu- povećana koncentracija nitrata 61,45 mg/l

Četvrtu grupu čine kaptirani izvori, i arteški bunari, koji imaju mikrobiološku neispravnost:

1. javna česma ”Spomen” u Landolu- uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16;
2. javna česma ”kod crkve” u Drugovcu- uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16;
3. javna česma ”na putu Ralja-Kolari” – uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16 i bakterije fekalnog porekla;
4. javna česma ”u centru” u Kolarima– uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16 i bakterije fekalnog porekla;
5. javna česma ”Ćirantina” Smederevo- uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16;
6. javna česma Petrijevo – uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16

Petu grupu čine kaptirani izvori i arteški bunari koji imaju fizičko-hemijsku i mikrobiološku neispravnost:

1. javna česma ” ispred pekare” u Smederevu – uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16, elektroprovodljivost 1099, povećana koncentracija nitrata 126,88 mg/l ;
2. javna česma kod OŠ ”J.J.Zmaj” u Smederevu – uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16, povećana koncentracija nitrata 175,52 mg/l i elektroprovodljivost 1368;
3. javna česma ” iza pekare” u Smederevu – uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16, koliformne bakterije fekalnog porekla i povećana koncentracija nitrata 59,60 mg/l;
4. javna česma ” Buline vode” u Smederevu – uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16, koliformne bakterije fekalnog porekla, povećana koncentracija nitrata 127,11 mg/l i elektroprovodljivost 1275;
5. javna česma ”Spomen” u Suvodolu- uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16, koliformne bakterije fekalnog porekla i povećana koncentracija nitrata 81 mg/l;
6. javna česma ”Spomen” u Vučaku – uk. koliformne bakterije u 100 ml vode 16 i koliformne baterije fekalnog porekla, povećana koncentracija nitrata 113,83 mg/l, elektroprovodljivost 1149.