Tribina „Žudnja za lepotom i savršenstvom“


23. februar 2017. KULTURA – „Žudnja za lepotom i savršenstvom“ tema je tribine koja će održati u sklopu ponude naučno-obrazovnog programa centra za kulturu Smederevo, u ponedeljak, 27. februara sa početkom u 19 sati, u Koncertnoj dvorani.

Razgovor sa dr Janom Aleksić, naučnim saradnikom Instituta za književnost i umetnost, biće u znaku suočavanja sa pitanjima ishodišta i smisla stvaralaštva, preobražavajuće snage umetnosti i priziva lepote i savršenstva koji progovaraju kroz književno-umetničke poduhvate.

Tokom tribine biće razmotreni odnos umetničkog i religijskog iskustva kao i sagledavanje umetničkog dela kao čuvara svetog, sa katarzičnom i oslobađajućom snagom. U obradi teme kao važan momenat biće istaknut i odnos prema lepoti kao idealu, povezan sa shvatanjem umetnosti kao polja uspostavljanja duhovne vertikale, proboja ka mogućem čoveku i dostizanju pune mere humanosti. Problemi slobode ličnosti i njenog ucelovljenja , karakteristični kako za ozbiljnu umetnost, tako i za religiju, biće artikulisani kao neodvojivi od stremljenja ka lepom i plemenitom, a pažnja će biti posvećena i iskustvu pesimizma, nihilizma, apsurda, zla koja su uticali na izraze i poetike umetnika.

Moderator je Marko Cvetković, urednik naučno-obrazvnog programa Centra za kulturu Smederevo. Ulaz na program je slobodan.

Dr Jana Aleksić, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost, autor je monografija „Opsednuta priča: poetika romana Gorana Petrovića“ i „Žudnja za lepotom i savršenstvom: teurgijska dimenzija književnoumetničkog stvaralaštva“. Učestvovala je u radu više nacionalnih naučnih skupova i autor je više desetina studija i naučno-istraživačkih radova objavljenih u nacionalnim i međunarodnim naučnim časoposima i zbornicima, naučnoj i književnoj periodici. U radovima se bavila pitanjima poetičke samosvesti, poezijom autora kao što su Vojislav Karanović, Milovan Danojlić, Gojko Đogo, Novica Tadić, književnom kritikom Milana Kašanina, delima Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Momčila Nastasijevića, Radovana Belog Markovića, ontologijom zla i antropološkim pesimizmom, duhovno-religijskim usmerenjem u pesništvu i esejistici.