Suzbijanje nelegalne prodaje robe na Zelenoj pijaci


07. decembar 2012. DRUŠTVO – Takozvani „nelegalni prodavci“ do sada su manje količine tekstilne robe prodavali na kartonskim kutijama, pretežno na ulazima u Zelenu pijacu.

Da bi se ulazi oslobodili, JKP „Pijace“ donelo je odluku da ove prodavce locira iza Zanatskog dela Pijace, koji je letos uređen za prodavce cveća.

Na ovaj način postiže se unapređenje uslova rada trgovaca i njihovo uvođenje u „legalne tokove“ naplatom dnevnog zakupa tog prostora.

Pre dvadesetak dana JKP „Pijace“ je u saradnji sa Komunalnom policijom i Komunalnom inspekcijom počelo sa sprovođenjem ove akcije i danas je privelo kraju.

Dosadašnji „nelegalni prodavci“ sada imaju 14 tezgi na raspolaganju na delu Zelene pijace, od sada uz obavezu plaćanja 227 dinara po danu.

Načelnik Komunalne policije Smederevo Ljubomir Antić ističe da je ova akcija bila preventivnog karaktera, ali da će, ukoliko se propisi ne budu poštovali, ubuduće biti primenjivane novčane kazne.
Akcija uvođenja reda u prodajni prostor JKP „Pijace“ podrazumevala je pojačan nadzor i kontrolu nad zaštitom javnih površina, sa ciljem suzbijanja nelegalne prodaje i sprečavanja bespravnog zauzeća javne površine.

Izvor: smederevo.org.rs