Suzbijanje krpelja i komaraca


11. jun 2012. DRUŠTVO – Na osnovu ugovora između Grada Smedereva i Zavoda “Eko-san” Beograd predviđena su tri larvicidna, dva tretmana suzbijanja odraslih formi komaraca, zatim tri akcije suzbijanja krpelja i jedna sistematske deratizacije.

Tretman suzbijanja krpelja na površini od oko pedeset hektara izvršen je u dva navrata 27. aprila i 10. maja. Ovim tretmanima obuhvaćeni su priobalje Dunava, Veslački klub, Jezava, Tvrđava, dvorišta škola, krug bolnice i zdravstvenih ambulanti, crkvena dvorišta i sportski tereni. Još jedan tretman suzbijanaj krpelja planiran je u toku ovog meseca.

Prvi tretman suzbijanaj larvi komaraca iz aviona na površini od oko 800 hektara obavljen je desetog maja.Njime su obuhvaćena Smederevska ada, priobalje Dunava, naselje Orešac, deo Godominskog polja, Jugovo, Šalinac, priobalje Velike Morave, Šalinačko jezero, Jezava, zabarene površine.

Planirane su još dve akcije suzbijanja larvi komaraca iz vazduha i tri sa zemlje, kao i još po dva tretmana suzbijanja odrasloh formi komaraca.

Izvor: Televizija Smederevo