Suša ugrožava reke


29. avgust 2012. DRUŠTVO – Nepovoljni hidrološki uslovi uticala su na nizak vodostaj reka. Plovidba otežana ali brodovi ne stoje. Ugrožena riba. Može se očekivati smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura.

Na Dunavu, od Bezdana do Smedereva, na Savi od Sremske Mitrovice do Beograda i na Tisi kod Titela vodostaj je ispod plovidbenog nivoa ali plovidba nije ugrožena. Suša je uticala i na gornji tok Toplice, Kolubaru, Stari Begej, Brzavu, Ljig, Jablanicu, Vlasinu, Lugomir i Lim koje su dosegle biološki minimum. Nepovoljne hidrološke uslove možemo očekivati i narednih dana.

Nizak vodostaj primetili su i alasi u Zemunu iako Dunav na tom delu toka nije ugrožen. Uz visoke temperature, kažu, riba nema dovoljno kiseonika pa se slabo kreće, hrani i krije u većim dubinama, olupinama i ispod splavova. Dušan Božić, koji od Dunava živi već 20 godina, očekuje da će pad vodostaja i dodatno smanjiti broj ribe.

“Najveći problem je u prirodnim plodištima ovde, gde su kanali bare zapušteni nebrigom svih živih i koji više nisu povezani sa Dunavom. Sva mlađ je pocrkala nije mogla da dođe do Dunava, da pobegne u maticu gde je ostalo vode i kiseonika, kompletan mrest koji je ostao tamo je upropašten”, kaže Božić.

U Beogradskoj kapetaniji kažu da je na nekim rekama plovidba otežana ali da brodovi ne stoje. Zbog niskog vodostaja, s druge strane, plovidbe nema na toku Dunava između Rumunije i Bugarske. Ukoliko se nivo reka nastavi da opada i plovidba u Srbiji mogla bi da bude ugrožena na pojedinim tačkama.

Šef Lučke kapetanije Beograd Branislav Milišićkaže da barže koje su sa visokim gazovima biće ugrožene posebno sektor Futoški gde ima oko 2,5 metra, a ako dođe do opadanja taj sektor može biti ugrožen.

“Što se tiče Beograda mi nemamo nikakvih problema”, kaže Milišić.

Meteorolozi prognoziraju da će suše biti jedna od posledica klimatskih promena koje se već vide i u Srbiji. Ovog jula u Beogradu zabeležena je i najveća prosečna temperatura-čak 26,7 stepeni.

“Može se očekivati da će temperatura dalje da raste, da je ovo područje na kom se očekuju suše i da se mora posvetiti pažnja raspolaganju vodnim resursima jer se za evropu se predviđa nestašica vode, naročito vode za piće”, kaže meteorolog Verica Gburčik.

Ako se rečna korita ne napune imaćemo problem i sa proizvodnjom struje ali će ipak najveći teret podneti poljoprivreda. Ove godine se tako može očekivati smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura a ukoliko bi vodostaj nastavio da opada dodatne troškove imaće i oni koji poljoprivredne proizvode prevoze rekama.

Izvor: RTS