Stigli Rusi u Železaru


05. decembar 2012. PRIVREDA – Izvor: Agencija Tanjug – U Železari Smederevo od danas boravi desetočlana delegacija stručnjaka ekonomskog Instituta čelične industrije Čermet iz Rusije.

Oni imaju zadatak da sagledaju stanje srpske čeličane za potencijalnog strateškog partnera Uralvagonzavod, izjavio je predsednik Nezavisnog sindikata metalaca Železare Smederevo Mileta Gujaničić.

Ruska delegacija, koja će u Srbiji boraviti do petka, 7. decembra, ima zadatak da uradi studiju i procenu stanja proizvodnih pogona, analize o radnim uslovima postrojenja pogona Železare i da prikupe informacije iz oblasti pravnog i finansijskog dela poslovanja.

U ranijem saopštenju Sindikata smederevske železare skrenuta je pažnja da još nema garancija da je projekat sa Rusima konačno dogovoren, ali da ova poseta ohrabruje radnike.

U saopštenju Sindikata se navodi da 10 članova ovog tima, eksperti iz različith oblasti, nisu iz Uralvagonzavoda, ali obavljaju posao za tu kompaniju, čiji će predstavnik takođe biti prisutan.

Ekonomski Institut Čermet iz Moskve vodeći je ruski istraživački centar za kreiranje metalurške tehnologije i nove materijale.

Obavlja usluge revizije, analitičke recenzije domaćih i stranih privreda u industriji čelika, istraživanja na tržištu i predviđanje konkurentnosti čelika, kao i poslovnu analizu preduzeća.

Vlada je 28. oktobra produžila tender za izbor strateškog partnera Železare Smederevo do 26. decembra, sa rokom za podnošenje prijava do 2. novembra, stim što je rok za dostavljanje obavezujućih ponuda 26. decembar.

Raniji rok za dostavu obavezujućih ponuda na tenderu za izbor strateškog partnera Železare, koji je raspisan 8. oktobra, bio je 26. oktobar, a do 19. oktobra prijavu za otkup tenderske dokumentacije je jedino podnelo zavisno preduzeće ruske kompanije Uralvagonzavod.

Pravo učešća na tenderu imale su kompanije koje su u 2011. imale prihod od najmanje dve milijarde dolara i koje se bave eksploatacijom ruda metala i drugih ruda, proizvodnjom sirovog gvožđa, koksa, čelika i ferolegura ili proizvodnjom metalnih proizvoda i mašina.