Smederevski Orfej


17. septembar 2011. KULTURA – Međunarodni festival poezije Smederevska pesnička jesen i Smederevski pesnički krug raspisuju konkurs za pesničku nagradu Smederevski Orfej.

Autori sa područja grada Smedereva na konkurs mogu da pošalju najviše dve neobjavljene pesme, otkucane u četiri primerka i potpisane šifrom.

U posebnoj koverti poslati rešenje šifre – ime, prezime, adresa i telefon.
Autoru najbolje pesme dodeliće se plaketa „Smederevski Orfej“ (rad vajara Selimira Jovanovića) i novčana nagrada.

Odluka žirija biće saopštena na književnoj večeri „Smederevskog Orfeja“ 18. oktobra 2011.
Pesme treba poslati najkasnije do 14. oktobra 2011. godine, na adresu:

SMEDEREVSKA PESNIČKA JESEN

(Za nagradu „Smederevski Orfej“)

P. fah 118

11 300 Smederevo