Smederevo pristalo na poravnanje sa Komiko oil


20. decembar 2012. PRIVREDA – Izvor: Agencija Beta – Predsednik Skupštine Smedereva Branče Stojanović obavestio je kompaniju Komiko oli (Comico) da gradska uprava prihvata ponudu o vansudskom poravnanju povodom zakupa zemljišta za izgradnju rafinerije, izjavio je zamenik generalnog direktora kompanije Radomir Radivojević.

Američko-holandska naftna kompanija je predložila, a gradska uprava Smedereva prihvatila, da Komiko oil plati 652 miliona dinara na ime zakupa 113 hektara. Zakup treba da bude na 99 godina, a novac uplaćen do 31. januara 2013.

Predsednik gradske Skupštine je, kako je kazao Radivojević za agenciju Beta, obavestio Komiko oil da je lokalna samouprava spremna da pruži pisani dokaz da će po uplati zakupa kompaniji dati do sada sporno zemljište.

Kompanija je ujedno upozorena da će Smederevo od Komiko oila tražiti da plati zateznu kamatu za dane kašnjenja.

“Komiko oil će prihvatiti da plati zateznu kamatu. Jedino ćemo, možda, pregovarati o visini kamate jer naša kompanija nije krivac za docnju i izgubljeno vreme. Kompanija je, još u avgustu, predlagala da plati zateznu kamatu do 24. avgusta i da se ne ide na sud”, rekao je Radivojević.

Kompanija će predložiti gradu Smederevu da iznos zatezne kamate bude dat “u dobrotvorne svrhe, onima kojima je najpotrebniji”, naveo je zamenik generalnog direktora kompanije.

Radivojević očekuje da izgradnja rafinerije u Smederevu počne 1. marta, uz napomenu da ga, mada je dobijeno saopštenje o prihvatanju ponude koju je kompanija dala lokalnoj samoupravi, ne bi iznenadilo da “gradonačelnica u poslednjem trenutku promeni odluku”.