Smederevo i Komiko oil nisu postigli dogovor


30. novembar 2012. PRIVREDA – Izvor: Agencija Beta – Kompanija Komiko oil (Comico) i grad Smederevo nisu u petak postigli dogovor o poravnanju i uplati 652 miliona dinara za zakup 113 hektara za gradnju rafinerije.

Javni pravobranilac Srbislav Bojković, koji zastupa Smederevo u Privrednom sudu u Požarevcu, rekao je agenciji Beta da je Komiko oil za poravnanje tražio garanciju grada da će dobiti još četiri hektara zemljišta, takozvanih Kanala, posle uplate zakupa.

“U toku je parnični postupak i Kanali ne mogu da budu predmet spora u slučaju isplate zakupa za zemljište jer se pitanje Kanala odnosi na postupak regulisan Zakonom o planiranju i izgradnji. Sud nema ovlašćenja da Kanale uključi u raspravu o poravnanju”, rekao je Bojković.

Bivši gradonačelnik Smedereva Predrag Umičević je kao svedok tužene kompanije kazao da pitanje Kanala lako može da se reši.

“To je samo stvar dobre volje i ako postoji želja da se zadrži investitor, onda je veoma lako doći do rešenja. Investitor nije ušao u posed Kanala i ne može da dobije lokacijsku dozvolu, a bez ta četiri hektara nemoguće je praviti rafineriju”, rekao je za agenciju Beta Predrag Umičević.

U vreme kada je Umičević bio gradonačelnik počeli su pregovori o rafineriji i pri kraju njegovog mandata potpisan je ugovor o izdavanju u zakup 113 hektara na 99 godina za 652 miliona dinara.