Sistem za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla


25. septmebar 2014. DRUŠTVO – Grad Smederevo u saradnji sa Evropskom unijom i Austrijskom razvojnom agencijom (ADA) realizuje Projekat „Sistem za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na teritoriji grada Smedereva i opštine Kovin” / The system for collecting animal by products in the City of Smederevo and Municipality of Kovin”, Broj: 6526-00/2011/Grant 37.

Deo Projekta je održavanje 7 radionica čiji je cilj edukacija i obuka pravnih lica, samostalnih poljoprivrednih proizvođača i svih zainteresovanih subjekata sa teritorije Smedereva i Kovina.

Prve dve radionice su održane 28. i 29. maja 2014. godine. Tom prilikom učesnici su upoznati sa pravnom regulativom Republike Srbije i Evropske unije u oblasti sakupljanja sporednih proizvoda životinjskog porekla (SPŽP), sa kategorijama životinjskog otpada i praktičnim delovanjem u toj oblasti. Analizirano je i trenutno stanje o količinama te vrste otpada na teritoriji dve lokalne zajednice, a govorilo se i o objektu za sakupljanje i privremeno odlaganje sporednih proizvoda životinjskog porekla. Predavači su bili Slavica Nikolić-Stajković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu i Dejan Maksimović, Ekološki centar „Stanište”.

U junu su održane III i IV radionica, na kojima su učesnici upoznati sa tehnološkim procesom upravljanja životinjskim otpadom, standardima, mogućnostima pristupu tržištu Evropske unije, kao i sa postrojenjima za kategorije sporednih proizvoda životinjskog porekla. Takođe, prisutni su se upoznali i sa prednostima primene HACCP i Global GAP standarda u poljoprivredi, kao i o prednostima udruženja i javno privatnog partnerstva u oblasti Sistema za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla. Predavači su bili spoljni konsultanti „Konsultantske kuće Mojsijev” Vilko Pešec, ekonomista i Iva Vučković, Dejan Maksimović, Ekološki centar „Stanište” i Radojica Mojsijev.

Peta radionica će se održati 29. septembra 2014. na temu Institucionalne i ekonomske održivosti Sistema za upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla. Na šestoj radionici, koja će se održati 30. septembra 2014. godine, biće reči o indirektnim korisnicima u sistemu SPŽP i kafilerijama u Srbiji – Inđija i Bačka Topola – i Sloveniji – Ljubljana i Ptuj.

Na sedmoj radionici, kojom se završava edukativni ciklus na aktivnostima vezanim za Projekat Sistem za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na teritoriji grada Smedereva i opštine Kovin, 1. oktobra 2014. godine, učesnici će moći da čuju o ostalim instrumentima podrške od strane Evropske unije i da se sumiraju utisci sa svih sedam radionica.

Predavači će biti Smiljka Barlovič, Vilko Pešec, Bojan Pahor, Slavica Nikolić-Stajkovac, Dejan Maksimović i Radojica Mojsijev.

Radionice realizuje „Konsultantska kuća Mojsijev” iz Vršca uz tehničku podršku Grada Smedereva u prostoru Regionalnog centra za stručno usavršavanje Smederevo, Goranska bb, Smederevo (zgrada Monopola).

Izvor: smederevo.org.rs