Sindikat Želvoza o nenamenskom trošenju para


09. jul 2012. DRUŠTVO – U saopštenju Sindikalno radničkog pokreta se kaže: “Radnici Želvoza se od pre nekoliko dana upućuju na godišnje odmore i plaćena odsustva. Novica Davidović je takvu odluku doneo nakon naših poslednjih aktivnosti nadajući se da na taj način može da se sakrije istina o njegovom “poslovanju”.

Strpljiva obaveštavanja javnosti i Štrajk upozorenja su početak nečega što je ovaj grad već viđao. Radnici kojima se duguju tri zarade ne nadaju se da će im sada Novica Davidović platiti “plaćeno odsustvo” i godišnje odmore (ili regres!?).

Uz ovo saopštenje dostavljamo Vam pregled nekih “troškova” rukovodstva u drugoj polovini 2011.godine tj. od kada je Novica Davidović postavljen za Generalnog direktora Želvoza u restrukturiranju.

U priloženom obračunu nekih “troškova” Novice Davidovića vidi se koliko je o radnicima i Smederevu mislio kada je istog meseca kad je postao direktor državna sredstva uplaćivao na račune svojih firmi u Subotici, nadalje trošio po kafanama, plaćao karticama, iznajmljivao svoje vozilo Želvozu koji mu je za isto plaćao ratu…. Izvršni odbor SRP-a, kao što je obećao i dalje će javnosti da dostavlja podatke o načinu na koji rukovodstvo troši Budžetski novac, a ne isplaćuje obaveze prema zaposlenima.”