Setva u punom zamahu


28. oktobar 2011. PRIVREDA – Setva u smederevskom ataru obavljena na 35 odsto oraničnih površina.

Setva u smederevskom ataru je u zamahu, a planirano je da bude obavljena na više od 6 000 hektara oraničnih površina.
Povoljni vremenski uslovi pogoduju setvi. Procenjuje se da će se u optimalnom roku koji traje do kraja oktobra, završiti veći deo posla. Setva je do sada obavljena na 35 odsto planiranih površina. Setvena struktura je uobičajena, te će najveći deo planiranih površina zauzeti pšenica, koja će biti zasejana na 4 500 hektara, za ječam će biti izdvojeno 1000 hektara, a za ostala strna žita 700 hektara. Proizvođačima se savetuje da koriste deklarisano seme .Za nabaku repromaterijala po hektaru, potrebno je u proseku obezbediti oko 50 000 dinara..

Ono što je važno usev nikako ne bi trebalo da ostane bez hrane. Posle odrađene analize plodnosti zemljišta neophodno je izvršiti djubrenje. Preporučuje se unošenje kompleksnog NPK djubriva sa visokim sadržajem fosfora. Upotrebljava se MAP u količini od 100 do 150 kilograma po hektaru. Ukoliko ga nema na tržištu trebalo bi koristiti NPK-a djubrivo, poznatije kao tri petnaestice u količini 250 kilograma po hektaru.

Izvor: Televizija Smederevo