Sedam montažnih kuća- šest za izbegla i raseljena lica, jedna za loklano stanovništvo


12. septembar 2012- DRUŠTVO – Gradonačelnica Smedereva dr Jasna Avramović i Klaus Mok , regionalni koordinator Organizacije HELP, su potpisali Aneks Ugovora za dodelu sedam montažnih kuća u okviru projekata “Unapređenje životnih uslova, prava i zapošljavanja izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji” i ” Podrška lokalno održivom razvoju kroz smanjenje siromaštva i ekonomsko osnaživanje”.

Šest montažnih kuća pripašće izbeglim i raseljenim licima, a jedna je namenjena lokalnom stanovništvu.

Konačan spisak korisnika montažnih kuća će biti predat Odeljenju za imovinu, kako bi se regulisalo davanje u zakup bez nadoknade korisnicima.

Na današnjem sastanku sa predstavnicima Organizacije HELP, dogovoreno je takođe da će 27. septembra 2012. godine u 12 časova biti potpisani ugovori sa 25 korisnika ranije najavljenog Programa za samozapošljavanje. Potpisnici će biti grad Smederevo, Organizacija HELP i korisnici.

Inače, Organizacija HELP prisutna je u Srbiji od novembra 1999. godine i obezbeđuje socijalno-ekonomsku pomoć za ugroženo stanovništvo – izbegla i interno raseljena ica kao i romsku populaciju.

Izvor: smederevo.org.rs