Saslušana načelnica Gradske uprave


30. maj 2018. HRONIKA – Izvor: Danas – U nastavku suđenja za mobing, juče je u Višem sudu u Smederevu saslušana tužena Milijana Novaković, načelnica Gradske uprave.

Kako nezvanično saznaje Podunavlje.info, ona je, između ostalog, odbijajući navode iz tužbe, rekla i da „Gradska uprava nije pravno lice, već Grad Smederevo, a da je Gradska uprava samo jedan od četiri organa u lokalnoj samoupravi. Shodno tome, Novakovićeva je izvela zaključak da pošto Gradska uprava nije pravno lice, tako ni ona nije odgovorno lice u pravnom licu. Ona je mišljenja da „tužilje nisu ispunile uslov za sudsku zaštitu i da bi zbog toga tužbeni zahtev trebalo da bude odbijen“.

Naši sagovornici smatraju da treba imati u vidu da su tužilje tužile i Grad Smederevo (kao pravno lice) i Gradsku upravu (kao organ nadležan za zaposlene u Gradskoj upravi) i postavljaju pitanje: Ko je onda odgovorno lice za zaposlene u Gradskoj upravi, ako nije načelnik Gradske uprave?

Na pitanje punomoćnika tužilja „zbog čega se sve vreme razgovaralo samo o otkazima matičarkama kao disciplinskoj meri“, tužena je odgovorila da ona lično nijednom nije pomenula otkaz, osim u drugačijem kontekstu jednoj od tužilja. Na pitanje punomoćnika da li je znala da su matičarke ostajale prekovremeno na poslu van svih zakonskih normi, kako su navele „čak do jedan sat iza ponoći“, tužena je odgovorila da je znala, ali da nije znala koliko su ostajale. Takođe je navela da za prekovremeni rad nije potrebna saglasnost radnika i da „verovatno postoji akt kojim se reguliše prekovremeni rad, ali da ona to ne zna“.

Tužilje su u tužbi navele da član 37. stav 3. Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe predviđa da „izuzetno, uz prethodnu saglasnost radnika, prekovremeni rad može biti uveden i u trajanju dužem od onog utvrđenog opštim propisima o radu, ali najduže do 20 sati nedeljno“. Kako su matičarke istakle u tužbi, od njih niko nije tražio saglasnost da ostaju toliko dugo na poslu, a one su samo u tri dana (11, 12. i 13. oktobra 2016. godine) radile prekovremeno više od 20 sati, dodajući da se može utvrditi proverom listinga.

Na pitanje jedne od tužilja da li je tuženoj Milijani Novaković rekla „da li one (matičarke) mogu da skrate agoniju i da same daju otkaz jer će ga svakako dobiti“, tužena je odgovorila da se ne seća da je tužilja u postavljenom pitanju rekla „da će svakako dobiti otkaz“.

Kako prenose naši izvori, Novaković je istakla i da nije bila upoznata sa tim, kako su tužilje navele u tužbi, da im je oduzeto pravo na rad. Tužena je, takođe, navela da razgovor na koji su bile pozvane matičarke u kabinet gradonačelnice, a kojem su prisutvovale Slađana Janićijević i ona, nije bio organizovan u cilju zastrašivanja, odnosno da se na matičarke izvrši pritisak da same daju otkaz, već u nameri da im se pomogne.

Suđenje će biti nastavljeno 15. juna kada će biti saslušavana tužena načelnica odeljenja Slađana Janićijević.

Od 18. januara 2017. godine, kada je tužba za zlostavljanje na radu, po ovom predmetu, stigla u Viši sud u Smederevu (prethodno se Osnovni sud oglasio nenadležnim), do danas, zakazano je dvanaest ročišta. U međuvremenu je traženo izuzeće sudije Zorice Popović, ali je taj zahtev odbijen.

Krajem prošle nedelje je Podunavlje.info uputilo zahtev Višem sudu u Smederevu da naš novinar prisustvuje poslednjem ročištu, ili da dobijemo izjavu sudije Zorice Popović, međutim, nismo dobili nikakav odgovor. Takođe, prisustvo na prethodnom ročištu nam nije bilo odobreno uz obrazloženje da u sudnici nema dovoljno mesta, pa je sugerisano da za informacije u vezi sa ovim predmetom podnesemo zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.