Rešavanje pitanja radnika Želvoza


20. mart 2012. DRUŠTVO – Na sastanku održanom 19. marta 2012. godine, sa početkom u 12.00 časova, između rukovodstva grada Smedereva i Inicijativnog odbora grupe 444 radnika FŽV “Želvoz”, razmatrane su informacije o toku rešavanja problema navedene grupe radnika ove Fabrike:

1. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je uputilo Vladi Republike Srbije predlog za dobijanje saglasnosti da se FŽV “Želvoz” odobri 200 miliona dinara od Fonda za razvoj;

2. Navedeni predlog se našao kao tačka dnevnog reda sednice Vlade Republike Srbije;

3. Sednica Vlade Republike Srbije nije održana u četvrtak, 15. marta 2012. godine, a na osnovu informacija iz Kabineta premijera, nije zakazano novo zasedanje;

4. Zbog konstatacije da ovu pomoć lokalna samouprava ostvaruje preko Fonda za razvoj, preporučeno je od strane lokalne samouprave da se Inicijativni odbor grupe radnika 444 obrati menadžmentu FŽV “Želvoz” radi dalje komunikacije i raspodele sredstava;

Zahtev Inicijativnog odbora je da se u komunikaciju uključe i predstavnici sindikata FŽV “Želvoz”;
5. Lokalna samouprava se obavezala da će na sastanak pozvati menadžment Fabrike “Želvoz” i predstavnike sindikata ove Fabrike, kako bi sve tri strane bile upoznate sa informacijama i učestvovale u daljem rešavanju ovog problema;

6. Lokalna samouprava je uzela u razmatranje mogućnost da u rebalans budžeta grada Smedereva planira navedeni iznos od 200 miliona dinara, a sve u cilju obezbeđenja neophodnih stredstava u budžetu grada za pribavljanje nekretnina od FŽV “Želvoz”;

7. Od grupe 444 radnika je zahtevano da dostavi spisak članova Inicijativnog odbora zbog jednostavnije i efikasnije komunikacije sa navedenom grupom radnika.