Rafinerija u Smederevu- projekat od strateškog značaja


Rafinerija nafte je projekat od strateškog značaja za državu, odlučila je Vlada Srbije. Bez nameta za prenamenu zemljišta u vrednosti od 300 miliona dinara

Rafinerija nafte u Smederevu je projekat od strateškog značaja za državu, odlučila je Vlada Srbije. Izabrani investitor je „Komiko ojl“, koji je sa preduzećem „Transnafta“ potpisao memorandum o izgradnji naftovoda između Pančeva i Smedereva, u dužini od 32 kilometra. U ovo gradilište „Komiko ojl“ će, prema procenama, uložiti 15 miliona dolara.

U toku je izrada konkretnog ugovora o izgradnji naftovoda. Ovim dokumentom određeno je da će „Komiko ojl“ biti finansijer gradnje naftovoda, koji će zauvek ostati u vlasništvu građana Srbije.

– Vlada Srbije je na predlog Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja utvrdila da je rafinerija nafte projekat od značaja za Republiku Srbiju – saznajemo u Vladi.- Planskim dokumentom promenjena je namena zemljišta na lokaciji za izgradnju rafinerije iz poljoprivrednog u građevinsko. Prema zakonu vlasnik zemljišta pre izdavanja lokacijske dozvole ima obavezu da plati naknadu za prenamenu zemljišta, ali izmenama i dopunama predviđeno je da se ova naknada ne plaća u postupcima za projekte izgradnje objekata od strateškog značaja.

Prema ovim izmenama Zakona, prenamenu zemljišta neće plaćati lokalna samouprava, niti Republika Srbija. Tako je grad Smederevo pošteđen plaćanja takse za prenamenu 113 hektara poljoprivrednog u građevinsko zemljište u iznosu od 300 miliona dinara.

Milionska taksa bila je kamen spoticanja na kome je mogao da padne trogodišnji trud oko realizacije ovog posla. Skoro tri miliona evra za prenamenu iz džepova poreskih obveznika bila bi nepremostiva prepreka investiciji. Državni interes moraće, međutim, da potvrdi i smederevska Skupština davanjem saglasnosti na ugovor o zakupu 113 hektara u industrijskoj zoni gde bi se gradila naftna postrojenja.

ZAPOŠLjAVANjE

Rafinerija će imati kapacitet prerade od 100.000 barela sirove nafte dnevno, odnosno oko pet miliona tona godišnje. Tokom upotrebne faze planirano je oko 550 stalno zaposlenih radnika. Izgradnja rafinerije i pokretanje proizvodnje indirektno će uposliti još oko 3.000 radnika. U procesu rada koristiće se najnovija tehnologija za preradu sirove nafte.