Predavanje o zaštiti kulturne baštine


10. novembar 2011. DRUŠTVO – Muzej u Smederevu, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture i JP “Smederevska tvrđava” u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Požarevca i Međunarodnim centrom za zaštitu kulturne baštine Instituta Goša, 11. novembra 2011. godine organizovaće prezentaciju na temu “Metodološki i tehnički aspekti primene novih tehnika u zaštiti kulturne baštine”.

U okviru prezentacije biće predstavljene mogućnosti Međunarodnog centra za zaštitu kulturne baštine Instituta Goša u oblasti dijagnostikovanja stanja objekta i predmeta kulturne baštine, monografija Metodološki i tehnički aspekti primene novih tehnika u zaštiti kulturne baštine i učešće u organizaciji izložbe Bildwissenschaft and visual autonomy in exploration of vulnerability Cultural Heritage.

Prezentacija će biti održana u prostorijama Muzeja u Smederevu.

Na prezentaciji će govoriti dr Suzana Polić Radovanović, vanredni profesor Univerziteta Singidunum i rukovodilac Centra za multidisciplinarna istraživanja u Centralnom institutu za konzervaciju, dr Slavica Ristić, naučni savetnik i rukovodilac Centra za osnovna i primenjena istraživanja Instituta Goša, dr Bora Jegdić, naučni saradnik Instituta Goša i dr Zoran Nikolić naučni saradnik Instituta tehničkih nauka SANU.

U Institutu Goša očekuju da će se ovaj dobar primer saradnje nastaviti i sa drugim eminentnim ustanovama i institucijama kulture.