Predavanje o umetnosti Dejvida Linča


24. oktobar 2017. KULTURA – U sklopu oktobarske ponude obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo, u četvrtak, 26. oktobra, sa početkom u 19 sati u Koncertnoj dvorani biće održano predavanje “Ispod površine…vizuelni umetnik Dejvid Linč”.

O ključnim karakteristikama vizuelnog izraza jednog od najznamenitijih autora današnjice govoriće Miroslav Karić, istoričar umetnosti, a tematsko veče biće prilika za obuhvatnije sagledavanje Linčovog stvaralaštva u kome su, osim filmova koje je režirao, zastupljeni slikarska ostvarenja, fotografije, skulpture, instalacije.

Karić će govoriti o umetničkom formiranju Dejvida Linča kao stvaraoca prepoznatljivog po poetici oneobičavanja, snolikosti, atmosferi tajanstva i po sposobnosti da, prema Karićevim rečima, „ne¬što što je sva¬ko¬dnev¬no, pre¬po¬zna¬tlji¬vo, bli¬sko, pred¬sta¬vi u ne¬kom dru¬gom po¬ret¬ku u ko¬me po¬sta¬je stra¬no i stra¬šno“.

Uz ilustrativni materijal publika će tokom predavanja moći da se podrobnije upozna sa Linčovim tematskim preokupacijama, stilskim rešenjima, tretmanom slike i uticajima njegovog likovnog izraza na stvaranje filmova. Linčova vizuelna umetnost biće predstavljena kao sugestivno svedočanstvo traganja za onim što je „ispod površine“ za začudnim i uzbudljivijim, ali i košmarnim vidovima postojanja.