Predavanje „Naoružanje i viteštvo u srednjovekovnoj Srbiji“


27. novembar 2017. KULTURA – Tema predavanja koje će se održati u okviru naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo u ponedeljak, 27. novembra, biće naoružanje i viteštvo u srednjovekovnoj Srbiji.

Arheolog Marko Aleksić upoznaće zainteresovane sa rezultatima istraživačkog rada koji je za cilj imao što celovitiji prikaz mesta i uloge viteza u srednjem veku, viteške kulture i viteškog sistema vrednosti, kao i naučno utemeljenu rekonstrukciju vremena i ambijenta u kome se viteštvo razvijalo.

Biće izložen koncept teško oklopljenog konjanika u srednjovekovnoj Evropi i predočena vojna i društvena pozicija vitezova, uz neizostavno predstavljanje njihove etičke orijentacije na čijem poznavanju i počiva Aleksićevo primećivanje da je viteški kodeks duboko usađen u identitet evropskih naroda, te da on pripada i istorijskom iskustvu i identitetu srpskog naroda. Na osnovu istorijskih izvora i arheoloških nalaza moći ćemo uz ilustrativni materijal da se detaljnije upoznamo sa viteškom opremom, oružjem vitezova, ratničkom veštinom koja je bila neophodna za upotrebu tog oružja, načinom na koji su se vitezovi borili.

Aleksić će o viteškom etosu i o njegovoj zastupljenosti na srpskim područjima u srednjem veku, kao i u srpskom kulturno-istorijskom nasleđu govoriti posvećujući pažnju i duhovnoj i verskoj dimenziji viteštva kao činiocu od temeljne važnosti. U tom kontekstu govoriće se o shvatanju vrline i značenju podviga, kao i o opredeljenosti za „Carstvo nebesko“ srpskih vitezova.

Prisutni će moći da čuju šta je poseta Svetog Save Sionu značila za srpsku vitešku tradiciju, kakva je veza predstave o svetim ratnicima sa vojnim, odnosno viteškim delovanjem. Biće napravljen osvrt i na privrženost viteškoj kulturi srpskih vladara kao što su Car Dušan, knez Lazar, despot Stefan Lazarević (pripadnik viteškog reda Zmaja), kao i na manifestacije te privrženosti u njihovom delovanju i odlukama.

Program će se održati u Koncertnoj dvorani sa početkom u 19 sati, a ulaz je slobodan.

Marko Aleksić diplomirao je i magistrirao na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zvanje kustosa stekao je u Narodnom muzeju u Beogradu. Učestvovao je u arheološkim istraživanjima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Nemačkoj i drugim zemljama, kao član tima ili vođa iskopavanja. Autor je monografije „Srednjovekovni mačevi u Jugoistočnoj Evropi“ koja je dobila pozitivne prikaze u vodećim svetskim stručnim časopisima i koja je u značajnoj meri citirana. Gostujući je predavač u ustanovama kulture i na univerzitetima, kao i učesnik naučnih skupova. Aleksić je povremeno angažovan kao scenarista i voditelj u Naučno-obrazovnoj redakciji RTS-a za priloge iz arheologije i istorije. Sarađivao sa Dečjim kulturnim centrom u Beogradu. Objavljivao je naučno-popularne članke sa temama iz srednjeg veka u „Politikinom zabavniku“ i drugim listovima. Predavač je u Istraživačkoj stanici Petnica na programima Arheologija i Petnica International. Kao savetnik-predavač sarađuje sa muzejima, fakultetima, vojnim i kulturnim udruženjima, kao i viteškim družinama. Autor je knjiga „Marko Kraljević: čovek koji je postao legenda“ i „Srpski viteški kod“.