Predavanje „Govor krsta“


28. mart 2015. KULTURA – Martovska ponuda naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo uključuje i predavanje „Govor krsta“ koje će se održati u utorak 31. marta sa početkom u 19 sati, u Koncertnoj dvorani. Izlaganje Nataše Cerović, višeg kustosa Narodnog muzeja u Beogradu, uz prigodan vizuleni materijal, upoznaće publiku sa krstovima nastalim u periodu od XIV do XIX veka, koji pripadaju zbirkama Narodnog muzeja. Tokom predavanja biće ukazano na značenjsku ravan krsnog znamenja, njegovu sakralnu dimenziju, smisao u iskustvu vere, slojevitu simboliku, a sa osvrtom na primere biće osvetljen istorijski i funkcionalni kontekst prisustva krsta u bogusluženju i u svakodnevnom životu ljudi. Za sistematizovanje saznanja o izgledu, upotrebi, ulozi i sticanje jasne i celovitije predstave o njegovoj nameni vezana je tipologija krstova koja obuhvata prestone krstove, ručne krstove, litijske, nagrudne, zavetne i kućne krstove, a tipske karakteristike biće opisane tokom programske večeri. Predavanje „Govor krsta“, kao i istoimena izložba upriličena prošle godine u Narodnom muzeju u Beogradu, čiji je autor Nataša Cerović, pored toga što nas vraća u minula vremena, posvedočiće i o izuzetnoj umetničkoj, estetskoj vrednosti eksponata. Ulaz na program je slobodan.