Poziv izbeglicama za stambeno zbrinjavanje


06. oktobar 2011. DRUŠTVO – Po prvi put od 2005. godine određen je novi rok za podnošenje zahteva za stambeno zbrinjavanje nosilaca oduzetih stanarskih prava u Republici Hrvatskoj. Deveti decembar je rok koji se odnosi na sve nosioce stanarskih prava čiji se stanovi nalaze izvan područija posebne državne skrbi. Dok za stanove koji se nalaze na tom područiju rok nije utvrđen.

Svi bivši korisnici stana podnose jedan od dva zahteva u zavisnosti na kom se područiju nalazi stan i to na propisanom obrascu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske. Uz zahtev prilaže se dokumentacija koja ne sme biti starija od šest meseci. Ukoliko dokumentacija nije potpuna, odnosno nosilac oduzetog stanarskog prava nije u mogućnosti da pribavi ni jedan od potrebnih dokumenata dovoljno je da za stan izvan područija posebne državne skrbi zaključno sa devetim decembrom dostavi samo popunjen zahtev.

Ukoliko je zahtev osnovan, bivšem nosiocu stanarskog prava se garantuje stambeno zbrinjavanje u opštinama i gradovima gde je do 1991. godine koristio stan ili imao prijavljeno prebivalište. Ukoliko ovakvo rešenje nije moguće stambeno zbrinjavanje će se omogućiti na drugim područijima Republike Hrvatske.

Pripadajuća stambena površina utvrdiće se zavisno od broja osoba koje koriste stan. Za podnosioca zahteva 35 metara kvadratnih koja se povećava za deset kvadrata za svakog člana porodičnog domaćinstva.

Izvor: Televizija Smederevo