“Planeta inovativaca” u Smederevu


10. jun 2012. DRUŠTVO – Osnovana je početkom 2010. godine (januar), kada je osnivački odbor koji je brojao 10 članova samoinicijativno krenuo sa realizacijom raznih akcija u kojima im je pomogla lokalna Kancelarija za mlade i u nekim projektima lokalna samouprava.

Aktivnost koja je predhodila osnivanju grupe je akcija “Grad Mladih”, “Pokreni se, promeni svet”, “Magija nastaje kad se svetla pogase”, kao i niz drugih.

Cilj organizacije, kao i razlog zbog koga su se okupili jeste želja da pokrenemo mlade u Smederevu, da preuzimaju inicijative i da se bave društveno-korisnim radom, jer u našem gradu ima malo grupacija mladih koji se nečim bave.

Aktiviranje mladih i njihova aktivna uloga u društvu, doprinosi poboljšanju života mladih u našoj zajednici i rešavanju mnogih problema kao što je: apatija, bolesti zavisnosti, loše provođenje slobodnog vremena, neinformisanost, nezainteresovanost, nezaposlenost, nekultura i mnogi drugi problemi.