Pištaljka:Vlada Srbije Železari otpisala dug od 44 miliona dolara


27. novembar 2015. PRIVREDA – Izvor: Biz Life – Antikorupcijski sajt Pištaljka danas je objavio da je Vlada Srbije otpisala krajem prošle godine Železari Smederevo dug od 44 miliona dolara, što pokazuje finansijska dokumentacija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI).

Kako je navedeno, ta državna agencija zadužena za podsticanje izvoza bila je garant Železari za komercijalne kredite koji su umesto za izvoz iskorišćeni za uvoz sirovina za proizvodnju čelika.”Odlukom Vlade, AOFI je izdao garancije za dva kredita, od kojih je jedan uzet od Unikredit banke 2013. godine u vrednosti 25,3 miliona dolara, a drugi od 20 miliona dolara. U novembru prošle godine, obe banke obavestile su AOFI da Železara ne ispunjava obaveze po kreditima i podnele zahteve za plaćanje po garancijama. AOFI im je isplatila ukupno nešto manje od 44 miliona dolara, pošto je Železara prethodno Unikredit banci vratila više od milion dolara”, piše Pištaljka.

Vlada Srbije je, po pisanju tog sajta, 27. novembra 2014. usvojila zaključak kojim se Agenciji naređuje da otpiše potraživanje prema Železari od 24 miliona dolara (kredit Unikredit banke), a zatim 19. decembra 2014. i zaključak kojim se nalaže otpis potraživanja od 20 miliona dolara (kredit Sberbanke). Istim zaključcima, kako je navedeno, otpisana su i potraživanja Republike Srbije od Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza.

Istaknuto je da je iznos od 44 miliona dolara koji je AOFI otpisao mnogo veći od osnivačkog kapitala te agencije koji iznosi 25 miliona evra.

“Železara je prošlu godinu završila sa gubitkom od oko 95 miliona evra”, navela je Pištaljka.

Železaru Smederevo je krajem januara 2012. godine preuzela država za jedan dolar od američke kompanija US Steel koja se povukla jer je poslovala sa gubicima. Srednom aprila ove godine Vlada Srbije je potpisala ugovor sa holandskom kompanijom HPK inženjering koja je preuzela upravljanje Železarom, nakon nekoliko neuspešnih pokušaja prodaje fabrike.