Otvaranje izložbe “Social”


30. septembar 2013. KULTURA – U utorak, 1. septembra u 19 sati u Galeriji savremene umetnosti Smederevo, otvara se samostalna izložba radova (printovi i instalacije), autora Gorana Despotovskog, pod nazivom, “Social”.

Seriju radova Social (socijalan) čine printovi i instalacije koje ukazuju na personifikaciju spomenika, sugerišući na sećanje. Ove oživljene bestelesne forme, proizašle iz vremena u kome smo živeli, predstavljaju utvare generacijskih i sudbinskih tokova života. Prikazuju ogoljenog čoveka odnosno aspekte života individue usled društvenih uticaja.

U radovima Rumors (glasine), Face (lica), Talks (razgovori), Erased (izbrisan), Social (socijalan), Selection (selekcija) i sl. dominira crna gusta fleka, senka, obris, bezlični portret, klonirana bestelesna figura, apstrahovani oblik ili nešto slično. Stoga, zatečeno stanje ostavljenog, presavijenog ili pak odevenog sakoa, ogoljenih portreta i bačenih formi, govori o elementarnoj napuštenosti i gubitku individualnosti.

Goran Despotovski (1972) diplomirao je slikarstvo 1999. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije završio je 2003. godine na istoj akademiji. Član je ULUS-a i ULUV-a od 1999. godine. Izlagao je na trideset osam samostalnih i više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu od kojih izdvajamo: 2013. Galerija savremene likovne umetnosti, Niš; 2009. Galerija Alkatraz, Metelkova, Ljubljana, Slovenija; 2009. Dom omladine, Beograd; 2008. Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad; 2008. Galerija Pygmalion, Temišvar, Rumunija; 2012. Minnesota State University, Mankato, U.S.A.; 2010. Univerzitet u Pečuju, Mađarska; 2009. Landesmuseum Joanneum – Kunstlerhaus Grac, Austrija. Više puta je nagrađivan. Autor je projekta Razlike i projekta Slika, Akademije umetnosti u Novom Sadu. Od 2004. godine zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a od 2009. godine radi kao docent na Katedri za slikarstvo.