Osnovna škola “Dr Jovan Cvijić”


Osnovna škola “Dr Jovan Cvijić” osnovana je 12. oktobra 1959. godine.

Odlukom Opštinskog veća osniva se potpuna osnovna škola i dobija naziv “Dr Jovan Cvijić”. Na istoj sednici je bilo predloga da ime škole bude “Vožd Karađorđe” zbog blizine Karađorđevog duda. Od ovog predloga se odustalo i škola je dobila naziv po imenu ulice u kojoj se nalazi. Interesantno je da se datum donošenja Odluke, sasvim slučajno poklopio sa datumom rođenja našeg poznatog naučnika.

Škola se nalazi u centru grada i pripada mesnoj zajednici “Ladna voda “. Počela je sa radom u šest novosagrađenih učionica sa 578 učenika raspoređenih u 17 odeljenja.

Broj učenika se stalno povećavao da bi školske 1973/74. našu školu pohađalo 1562 učenika. Naravno, da je za to vreme rasla i naša škola.

Godine 1961. sazidana je nova školska zgrada, a broj odeljenja se povećao na 34.

Zbog potreba škole 1995. godine dograđeno je još šest učionica čime su stvoreni uslovi za rad škole u dve smene.

U međuvremenu, broj učenika se menjao, na šta je uticalo i otvaranje novih škola u Smederevu.

Vaspitno-obrazovni rad se do oktobra 2007. god. odvijao u učionicama opšte namene, a nastava fizičkog vaspitanja u neadekvatnoj sali, skučenim i neravnim terenima za košarku, odbojku i fudbal.

Trenutno školu pohađa 1113 učenika. Nastava se realizuje u 20 odeljenja razredne nastave, 22 odeljenja predmetne i 6 odeljenja za decu sa posebnim potrebama.

Školski prostor OŠ “Dr Jovan Cvijić” imao je burnu transformaciju tokom protekle dve godine – od jedne siromašnije školske zgrade bez fiskulturne sale i bez uređenog dvorišnog prostora, Škola je prerasla u atraktivan i savremen objekat.

Gradnja novog objekta otpočela je maja 2005.godine i trajala je do maja 2007.godine kada je svečano otvoren novoizgrađeni objekat koji obuhvata fiskulturnu salu sa tribinama, spravarnicom i svlačionicama, kao i 5 učionica sa kabinetskim prostorom i ambulantom.

Oktobra 2007. godine stavljen je u upotrebu novi školski objekat, čime je školski prostor proširen za dodatnih 1600 m2, a Škola prelazi na kabinetski način rada.

Stari i novi deo Škole povezani su toplom vezom, tako da učenici direktno prelaze iz jednog u drugi deo Škole

Izgradnja objekta obuhvatala je i kompletno uređivanje školskog dvorišta i prilaza Školi, pa je dotadašnje neravno i skučeno dvorište preraslo u sportske terene sa tribinama i zelenim površinama. Uređeni su i prilaz školi i pešačka staza ispred ulaza u školu, što je znatno povećalo bezbednost učenika.

Nova školska zgrada opremljena je tokom 2007. i 2008. godine novim nameštajem i opremom u svih 5 kabineta i fiskulturnoj sali. Pored kabineta za biologiju, hemiju, fiziku, tehničko i muzičko u novosagrađenom objektu opremljeni su i kabinet za informatiku i likovnu kulturu u starom delu škole.

Avgusta 2008. godine finalizovan je jedan veliki poduhvat proširivanja i modernizacije škole.

Sve ove aktivnosti učinile su da Škola postane moderna i napredno opremljena školska zgrada sa prostranim dvorištem i sportskim terenima. Sva ta dobra lepo su očuvana i čista zahvaljujući postavljenom bezbednosnom video nadzoru sa 20 kamera, koji pokriva kompletno školsko dvorište, fiskulturnu salu, tribine i ključne delove školskog prostora.

Ono što nas izdvaja od drugih škola u Srbiji i što je probudilo medije da o tome vrlo često pišu i govore jesu školske uniforme koje naši učenici s ponosom nose već dve godine.