Održana 55. sednica Gradskog veća


28. februar 2013. DRUŠTVO – U četvrtak je održana 55. sednica Gradskog veća, na kojoj su razmatrane tačke dnevnog reda iz nadležnosti organa Grada Smedereva, koji usklađuje ostvarivanje funkcija gradonačelnika i Skupštine grada i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Gradske uprave.
Članovi Gradskog veća prihvatili su, uz podnete sugestije, predloženi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Smederevo.

Potom je usvojen Zaključak kojim se zadužuje JP Direkcija za izgradnju grada, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo da izvrši parcelizaciju katastarske parcele broj 10935/1, vojnog kompleksa od 11 hektara u Smederevu.

Prihvaćena je i informacija o realizaciji zaključka Gradskog veća u vezi sa poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini na teritoriji grada Smedereva.

Članovi Gradskog veća odlučivali su, na sednici u četvrtak, i o žalbama izjavljenim na rešenja Odeljenja za javne službe Gradske uprave grada Smedereva.