Obeležavanje svih parking mesta u gradu


11. avgust 2011. DRUŠTVO- Parking servis Javnog komunalnog preduzeća Komunalac od 3. avgusta počeo je sa obeležavanjem horizontalne signalizacije na svim parking mestima u gradu koja su u nadležnosti ovog preduzeća.

Od 3. avgusta Parking servis obeležava parkin mesta u gradu koja su u nadležnosti ovog preduzeća. Blizu 800 mesta dobiće novu horizontalnu signalizaciju.

Za deset dana biće obeležena sva parking mesta u gradu koja su u nadležnosti ovog preduzeća.

Izvor: Televizija Smederevo