Nova predavanja o lečenju hemofilije


03. mart 2012. DRUŠTVO – Srpska lekarska grupa za hemofiliju nastavlja organizovanje stručnih sastanaka širom Srbije.

Srpska lekarska grupa za hemofiliju nastavlja i u ovoj organizovanje stručnih sastanaka o sveobuhvatnom zbrinjavanju osoba sa hemofilijom.

Treći u nizu sastanaka održan je 28. februara u opštoj bolnici “Sveti Luka” u Smederevu sa ciljem da omoguće isti kvalitet lečenja osoba sa hemofilijom u svim delovima Srbije.

Serija sastanaka namenjena je lekarima (specijalistima interne medicine, pedijatrije, transfuzologije, fizijatrije, ortopedije), stomatolozima, biohemičarima, farmaceutima, medicinskim sestrama, zdravstvenim tehničarima i fizioterapeutima koji se ne sreću često sa obolelima od hemofilije, ali i samim pacijentima i njihovim porodicama. Stvaranjem mreže kontakata među lekarima biće poboljšana zdravstvena zaštita osoba sa hemofilijom – pacijenati će biti zbrinuti na isti način, bez obzira na to gde žive.

Programom koji se sastoji od predavanja i radionica biće obuhvaćeno više od 500 lekara i medicinskog osoblja iz cele Srbije. Sastanci su već održani u Kragujevcu i Somboru, a u toku ove godine, pored Smedereva, održaće se u još četiri grada u Srbiji: Nišu, Čačku, Šapcu i Vršcu. Sastanci ove vrste prvi put se organizuju u našoj zemlji i akreditovani su od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao kontinuirana medicinska edukacija.

Medicinskim radnicima dostupan je i veb sajt www.doktorizahemofiliju.com, koji će im omogućiti lakše informisanje i bržu komunikaciju.

“Lečenje hemofilije je skupo, ali ako je neblagovremeno, postaje jos skuplje, a i život pacijenata može da bude ugrožen. Organizovanjem stručnih sastanaka želimo da upoznamo kolege širom Srbije sa principima lečenja ovog retkog oboljenja i da ih povežemo sa kabinetima za lečenje hemofilije koji postoje u Beogradu i Novom Sadu, a uskoro i u Nišu i Kragujevcu”, izjavila je predsednica Srpske lekarske grupe za hemofiliju, prof. dr. Dragana Janić.

Tatjana Marković, predstavnica Udruženja hemofiličara Srbije i majka deteta obolelog od hemofilije, istakla je da su radionice od neprocenjivog značaja za pacijente i njihove porodice.

“Neadekvatnim lečenjem, zbog smanjene količine leka, oboleli od hemofilije se svakodnevno suočavaju sa mnogobrojnim problemima, što je naročito izraženo u malim mestima. Stručni sastanci i radionice omogućavaju pacijentima širom Srbije da iznesu probleme, direktno postave pitanja lekarima, upoznaju se sa savremenim metodama lečenja i sa pravima koja kao pacijenti imaju”, rekla je ona.

Hemofilija je retka bolest – nasledni poremećaj koji dovodi do produženog krvarenja, a manifestuje se spontanim krvarenjima u zglobove, mišiće i unutrašnje organe. Osobe koje boluju od hemofilije krvare duže nego zdrave osobe, jer se u njihovoj krvi ne nalazi dovoljna količina određenog faktora koagulacije (faktor zgrušavanja krvi). U Srbiji oko 500 ljudi boluje od hemofilije.

Postoji lek koji efikasno zaustavlja krvarenje, a njegovom redovnom primenom pojava krvarenja se može sprečiti. Ipak, lečenje hemofilije nije nimalo jednostavno i zahteva tim stručnjaka (osim hematologa i pedijatara, i ortopede, stomatologe, fizijatre i dr).

U protivnom, ukoliko se ne poštuju svi principi koje nalaže savremena medicina, može se desiti da obolele osobe već u ranim 20-im godinama postanu invalidi, vezani za invalidska kolica i sa potrebom za ortopedskim intervencijama.

Izvor: mondo.rs