Nova otkrića u drevnom zdanju Brankovića


16. maj 2012. DRUŠTVO – Grobnica sa ostacima ženskog skeleta i parom naušnica iz doba Nemanjića dovela je arheologe na trag temeljima na koje nisu naišli tokom tri decenije istraživanja. Misterija porekla srednjovekovnih minđuša i identiteta njihove vlasnice nije razrešena, ali je iznova otvoreno pitanje da li je ovaj lokalitet deo ostataka Blagoveštenske crkve u kojoj su prvobitno pohranjene mošti Svetog Luke.

Mišljenja arheologa su različita. Dok jedni veruju da je baš na ovom mestu bila saborna crkva, drugi smatraju da istraživani sakralni kompleks u drevnom zdanju Brankovića, po dimenzijama, ne odgovara opisima davnašnje crkve.

– U severnoj zoni kompleksa naišli smo na temelje koje do sada nismo otkrili i oni su slični trikonhalnom objektu s južne strane. Istina je da se dugo traga za ostacima Blagoveštenske crkve koja je postojala na prostoru tvrđave, ali mi je nismo pronašli, uprkos istraživanjima. Pre trideset godina ovde se prvi put naišlo na materijalne ostatke crkvenih objekata, ali vam nijedan arheolog ne može potvrditi da je reč o toj crkvi – kaže Dejan Radovanović iz Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Smederevu koji rukovodi istraživanjem sakralnog kompleksa.

I pored geomagnetnih snimanja podzemlja tvrđave koja su uradili nemački stručnjaci, crkva u koju je, prema predanju, u 15. veku despot Đurađ doneo mošti evangeliste Luke, nije pronađena.

– Ukoliko se ne budu pronašli njeni ostaci, izvesno je da je ona bila smeštena baš u kompleksu koji istražujemo. Međutim, tek će vreme pokazati istinu i navesti nas na prave tragove – smatra Radovanović.

Uprkos najavi kraja istraživanja na crkvenom kompleksu u tvrđavi, najnovije otkriće će produžiti traganje arheologa za novim tajnama kultnog mesta.

Monogram M.P.A., odnosno inicijali Marije Paleolog, druge žene Stefana Dečanskog nisu promakli budnom oku stručnjaka koji su se ovih dana strpljivo bavili istorijom naušnica sa grbom Nemanjića, pronađenih uz ostatke ženskog skeleta u tvrđavi. To je samo potvrdilo tvrdnje da je vlasnica vrednog nakita pripadala visokom vlastelinskom redu, a naknadne analize možda će nas dovesti bliže istini.

– Antropološkom analizom skeleta koji ćemo poslati za desetak dana utvrdiće se bitne činjenice o osobi čije smo ostatke pronašli, ali ne i njen identitet. Biće urađena i DNK analiza, ali ona će tek ako pronađemo neke srodničke grobove dati rezultate. Moguće je da nije devojčica, već žena sitnije građe. Po grbu, sigurno je reč o nekoj rođaki Nemanjića – priča smederevski arheolog koji je otkrio grobnicu.

Nije sasvim nemoguće da vlasnica minđuša potiče iz kuće Brankovića, ali u tom slučaju zbunjuje činjenica da je sahranjena pored crkve, ako se zna da je tadašnji običaj bio da se porodica sahranjuje unutar svetinje. To može da znači da je ova ženska osoba iz nekih razloga bila izopštena iz porodice ili je pak vanbračno dete, smatra Radovanović.

Sličan par naušnica sa identičnim grbom i inicijalima koje su pronašli arheolozi amateri u Makedoniji, između Prilepa i Velesa, i danas krase kolekciju Arheološkog muzeja u Skoplju. Zajedno sa minđušama pronađenim u Smederevu, jedine su sa grbom dinastije Nemanjić, pronađene na ovim prostorima.

Smederevske naušnice teške su po 2,35 grama i šupljeg su livenja. Izuzetno su očuvane i za nekoliko dana naći će se u Muzeju u Smederevu.

Izvor: Politika