Niže plate menadžentu javnih preduzeća


28. mart 2013. DRUŠTVO – U četvrtak je nastavljena 58. i održana 59.sednica Gradskog veća grada Smedereva, na kojima su, pored ostalog, prihvaćeni nacrti rešenja o davanju saglasnosti na statute javnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo.

Članovi Gradskog veća predložiće Skupštini grada da se saglase sa statutima JKP Vodovod, JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište, JKP Zelenilo i groblja, JKP Parking servis, JKP Pijace, JKP Čistoća, Javno preduzeće za stambene usluge i toplifikaciju, JP Gradska stambena agencija i JP TV Smederevo, koji su usklađeni sa pozitivnim propisima.

Pozitivno su ocenjeni izveštaji o radu i korišćenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva za 2012. godinu, kao i Saveta za bezbednost saobraćaja grada Smedereva o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Smedereva za 2012. godinu.

Razmatrana je Informacija o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku za 2012. godinu i konačnu isplatu za januar 2013.godine u javnim preduzećima, a zaključeno je da se o zaradama direktora postigne politički konsenzus, odnosno da se plate menadžmenta u javnim preduzećima limitiraju i umanje u odnosu na dosadašnje, u cilju mera racionalizacije.

Veće je ovlastilo JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište da sprovede postupak javne nabavke za letnje održavanje putne mreže koja je izuzeta iz mreže državnih puteva I i II reda na teritoriji grada Smedereva.

Usvojeni su i planovi generalne regulacije za gradsko područje i za industrijsku zonu, koji će biti distribuirani odbornicima Skupštine grada u analognom i digitalnom obliku, a prihvaćena je i Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Stara železara i biće predložena Skupštini grada na usvajanje.

Većnici su se na sednici u četvrtak saglasili i sa Odlukom o izboru programa u oblasti socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2013.godini.