Nemci pomažu u gradnji marine


11. decembar 2011. DRUŠTVO – Da bi Smederevo imalo najsavremeniju marinu na ovom delu toka Dunava, potrebno je nešto malo više od 19 miliona evra. Tako kaže studija o izvodljivosti ovog projekta koju su uradili i Smederevu donirali stručnjaci nemačke firme „Dojče marina konzalt“, oduševljeni položajem i mogućnostima postojećeg smederevskog pristana pored Tvrđave. Osim u projektu, Nemci obećavaju i pomoć u pronalaženju mogućih finansijera za objekat nautičkog turizma kakvog sada nema u Srbiji, a ni u susednim zemljama.

Kada su u proleće ove godine nemačke arhitekte bile u Smederevu, u okviru projekta „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji”, koji finansira nemačka vlada a sprovodi GIZ – njihova organizacija za međunarodnu saradnju, od svega što su videli najviše im je za oko zapala marina na ušću Jezave u Dunav. Odmah su rekli da je to nešto što doživljavaju kao lični i profesionalni izazov.

Takav položaj i mogućnosti, rekli su tada, nema nijedan sličan objekat koji su radili. S obzirom na to da je na čelu tima prof. dr. Hajner Has, koji je u tridesetogodišnjoj karijeri projektovao više ovakvih pristana na nemačkim i evropskim rekama, ovo je domaćinima posebno prijalo. Obećali su Nemci i da će se na jesen vratiti sa studijom o izvodljivosti. I bi tako: Juče je u Smederevu bila prezentacija njihovog višemesečnog rada na osnovu koga bi trebalo da bude građena marina.

– U studiji je marina predstavljena kao jedno moderno preduzeće koje mora da ima više sadržaja kako bi moglo da opstane, jer je finansijska isplativost u današnjem vremenu najbitnija za ovakve projekte. Lokacija je velika prednost, ali nije sama po sebi dovoljna – objašnjava profesor Has.

I zaista, u detaljnom planu marine koji je prezentiran juče, osim vezova za 150 plovnih objekata i tri mesta za brodove duže od 20 metara, predviđeni su i sportski tereni, prodavnice, radionice, liftovi za podizanje i spuštanje plovila, pumpa, naravno i upravna zgrada. Taj deo bi, prema studiji, trebalo da košta oko 19 miliona evra. Ove za naše, pa i za nemačke prilike nemale pare, nadaju se u smederevskoj lokalnoj samoupravi, mogle bi da stignu iz evropskih fondova, jer pečat GIZ-a na projektu, kako kažu, „ima posebnu specifičnu težinu”. Ako sve bude išlo prema planu, gradnja bi mogla da počne 2015, a da se završi 2017. godine.

– Plan da se ovde izgradi marina sa više aspekata je značajan, jer se vrlo dobro uklapa u koncepciju nemačko-srpske saradnje, baš kao i u Dunavsku strategiju, koju je donela Evropska unija – kaže i Kristof Ajhen, prvi sekretar Ambasade Nemačke u Beogradu, koji je takođe prisustvovao prezentaciji.

Polazna tačka plana je trenutno stanje smederevskog pristana, koje nije baš sjajno. Naime, ova marina je trebalo je da bude jedna od prvih uređenih u Srbiji. Pre nešto više od pola veka korito reke Jezave je presečeno nasipom, izbetonirane su obale i prilazi, urađeni su vezovi i to je nazvano marinom.

Nažalost, ispostavilo se posle nekoliko godina da plan ima jednu veliku manu: moćni Dunav je nanošenjem mulja i peska stvorio sprudove, a korito reke Jezave, na čijem nekadašnjem ušću je napravljena marina, pretvorio u poveliku baru iz koje gotovo da ne otiče voda. Zbog toga je prvi posao koji mora da bude urađen produbljivanje lučkog bazena.

Izvor: Blic