Naknadna akcija upoznavanja sa pogodnostima za otplatu duga za porez


05. jul 2016. DRUŠTVO – Izvor: Telegraf – Država je u aprilu donela odluku da građani koji duguju poreza na imovinu, dug, kroz reprogram, mogu da otplate i na rate. Reč je o velikoj pogodnosti koja predviđa da se dug može otplatiti i na 30 mesečnih rata pri čemu se dužnicima koje sklope ugovor, otpisuje zatezna kamata.

Međutim, ta vest je u Smederevu došla do malog broja ljudi, smatra gradonačelnica, koja je tim povodom odlučila da pokrene posebnu akciju upoznavanja građana sa
pogodnostima. Svi dužnici su dobili pozive na kućne adrese da do 4. jula uđu u reprograme. I pored pogodnosti, akcija nije postigla očekivane rezultate.

– Lokalna samouprava je do sada imala 1600 zahteva što je jako malo jer je dug po ovom osnovu veći od 600 miliona. Ovo je odlična stvar, podsećam da dug, kada je reč o porezu na imovinu ne zastareva, zato je ovo toliko važno za naše građane – kaže dr Jasna Avramović, gradonačelnica Smedereva.

Zašto se građani, i pored svih pogodnosti nisu uključili u akciju? Gradonačelnica Smedereva za to krivi službenike Poreske uprave koji čekaju da im poreski obveznici, “dođu na noge”. Zato je odlučila da poreznike “pošalje na teren”.

– S obzirom na to da Poreska uprava nije obavestila sve građane, što sam imala prilike da potvrdim i obilazeći seoske mesne zajednice, morala sam da pokrenem novu akciju, pa služba uprave, zajedno sa šefovima mesnih kancelarija, ima obavezu da poseti svako domaćinstvo i da svakome predoče pomenute povoljnosti. Snosiće sankcije odgovorni šefovi i radnici, jer nisu sproveli akciju na vreme. Morali su to da urade, oni su u službi svih građana Smedereva, nije dovoljno da se na vrata Mesne zajednice okači obaveštenje – kaže dr Jasna Avramović.

Na pitanje kakva je bila reakcija radnika Poreske uprave zbog zadataka da izađu na teren, tvrdi da su negodovali.

– Naši javni službenici moraju da shvate da im posao nije samo u kancelarijama, već i na terenu, gde takođe, treba da rade u interesu građana.