Ministar Predrag Marković u Smederevu


10. avgust 2011. DRUŠTVO- Ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković će se u četvrtak 11. avgusta u 17:30 časova upoznati sa konzervatorskim i arheološkim radovima na Smederevskoj tvrđavi, a zatim i prisustvovati otvaranju 3. Međunarodnog pozorišnog festivala „Tvrđava teatar“ (Veliki grad Smederevske tvrđave, 21 čas).

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva je po konkursima čiji su rezultati objavljeni u 2011. godini sufinansiralo 16 programa/projekata iz Smedereva sa 20.838.520 dinara.

Za projekte Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo izdvojeno je 17.200.000 dinara od čeka je 15.000.000 dinara opredeljeno za nastavak konzervatorskih radova na obnovi Jezavskog bedema između Kule 7 i Kule 10.

Za 9 projekata u oblasti stvaralaštva izdvojeno je 2.426.000 dinara, a međunarodni pozorišni festival „Tvrđava teatar“ ove godine je podržan sa 4.000.000 dinara.