Milenijum osiguranje olakšava isplatu oštećenim putnicima agencije Blue travel plus


12. septembar 2017. DRUŠTVO – Izvor: eKapija – Povodom otkazivanja aranžmana (prevoza i smeštaja putnika), turističke agencije Blue travel plus iz Smedereva, Milenijum osiguranje je saopštilo da će znatno ubrzati i olakšati proces isplate osiguranja.

Ova osiguravajuća kuća davalac je garancije putovanja za turističku agenciju Blue travel plus u skladu sa zaključenom polisom osiguranja.
U želji da oštećenim licima, odnosno korisnicima garancije, omogući brzu i kvalitetnu uslugu, Milenijum osiguranje poziva sve oštećene da svoje zahteve, sa dokaznom dokumentacijom (ugovor o turističkom putovanju, opšti uslovi putovanja, program putovanja, originalni računi, potvrde o plaćenim troškovima, kopija tekućeg računa i identifikacionog dokumenta), dostave na imejl adresu: mios@milenijum-osiguranje.rs ili putem preporučene pošte na adresu: Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd.
Svi primljeni zahtevi biće rešeni u skladu sa odredbama i rokovima propisanim Pravilnikom o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja, kao i skladu sa važećim uslovima osiguranja, navedeno je u saopštenju.
Oštećenim licima na raspolaganju je i detaljno uputstvo na veb sajtu Milenijum osiguranja.