Lutalice pravo u laboratoriju


23. novembar 2012. DRUŠTVO – Izvor: “Na dlanu” – Skupština grada Smedereva ozakonila je eksperimente nad psima i mačkama lutalicama, piše portal “Na dlanu”.

Naime, kako piše taj portal, dok se u svetu donose stroge norme koje ogranižavaju eksperimente nad životinjama, Skupština Grada Smederava je na 36. sednici održanoj 23. januara 2012. godine ozakonila takve postupke.

“Na dlanu” piše da je tada usvojena Odluku o uslovima držanja, postupanja i zaštite domaćih životinja na teritoriji Grada Smederava, koja na prvi pogled deluje kao ozvaničenje zaštite prava životinja, posebno napuštenih pasa i mačaka.

Međutim, ovu odluku gradske vlade Smedereva nikako ne bi trebalo čitati “dijagonalno”, već vrlo detaljno pogledati svaki član koji krije pristupe prevaziđene u brojnim, modernim evropskim zemljama, navodi taj portal i dodaje da je i Fejsbuk grupa “S.O.S. abendend Pets” uvidela da pomenuta Odluka u sebi sadrži ozakonjenje eksperimentisanja nad životinjama.

Naime, ta grupa je izdvojila, kaosporan, član 40. koji se tiče uhvaćenih pasa i mačaka lutalica, odnosno njihove sudbine nakon hvatanja: “Nakon isteka roka iz člana 35. i 38. ove Odluke, uhvaćeni i oduzeti psi i mačke mogu da se ustupe naučnoistraživačkim i drugim ustanovama, pravnom ili fizičkom licu, uz naknadu troškova hvatanja, prevoza i čuvanja, uz prethodnu saglasnost veterinarskog inspektora. Psi i mačke iz stava 3. ovog člana, pre ustupanja mo raju da budu pregledani, vakcinisani, kastrirani, odnosno sterilisani i obeleženi na odgovarajući način.”