Konkurs za dodelu izlagačkih termina


23. april 2012. KULTURA – Galerija savremene umetnosti Smederevo
raspisuje konkurs za izlagačku sezonu 2013.

Potrebno je dostaviti:

– portfolio i idejnu koncepciju (preporučljivo u elektronskoj formi)
– kataloge prethodnih izložbi

Adresa:
Muzej u Smederevu (za umetnički savet Galerije),

poštanski fah 126, 11300 Smederevo

ili na e-mail:

sdgalerija@yahoo.com

subject: Za umetnički savet Galerije

Sve imformacije se mogu dobiti na:

Galerija 026 614 595

mr Nataša Radosavljević Kuzmanović, kustos 063 372760

Milan Marković, kustos 064 844 9 550

Konkurs je otvoren do 15. juna 2012. godine.